Konsumentsp?rsm?l

REMA 1000 inn i storhusholdningsmarkedet: Inng?r samarbeid med Servicegrossistene

REMA 1000 og Servicegrossistene inng?r n? et innkj?ps- og distribusjonssamarbeid. Samarbeidet skal gi st?rre konkurransekraft for begge partene, og med dette g?r REMA 1000 inn i et helt nytt marked for lavpriskjeden, nemlig storhusholdning.
– Dette blir morsomt. REMA 1000 har et av Norges desidert mest effektive logistikk- og distribusjonssystemer, og vi tror vi har mye ? bidra med inn i storhusholdningsmarkedet ogs?. Servicegrossistene kan mye om storhusholdning, og vi kan mye om innkj?p, egne merkevarer, logistikk og distribusjon. Det ? f? jobbe sammen med en storhusholdningsakt?r som har h?yt
serviceniv?, legger vekt p? personlig kontakt og tilpasning til den enkelte kundes behov, kan bli b?de morsomt og l?nnsomt, sier administrerende direkt?r for REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Styrker konkurransekraften

Samarbeidet omfatter Servicegrossistenes 21 medlemmer, som fra n? av vil kunne bestille de samme varelinjene som REMA 1000-butikkene kan hos REMA 1000. Dermed f?r de ogs? tilgang til REMA 1000 sine egne merkevarer.
– Vi er veldig forn?yde med ? innlede et strategisk samarbeid med REMA 1000. REMA 1000 vil helt klart bidra til ? styrke Servicegrossistenes konkurransekraft. Konkret vil REMA 1000 bidra med bedre innkj?psbetingelser og logistikk, samt tilgang til egne merkevarer som i ?kende grad ettersp?rres av kunder i v?rt marked. I tillegg vil REMA 1000 kunne bidra til ? videreutvikle og styrke Servicegrosisstene som en offensiv, kundeorientert landsdekkende kjede, sier administrerende direkt?r i Servicegrossistene, Jan van der Burg.

Positivt for kjeder, grossister, kj?pmenn og kunder

Med denne avtalen kan innkj?psvolumet til REMA 1000 bli enda litt st?rre. Servicegrossistene hadde i 2012 en omsetning p? 2,7 milliarder NOK, og er Norges nest st?rste storhusholdningsakt?r etter ASKO (Norgesgruppen).
– Dette kan gi REMA 1000 enda st?rre innkj?psvolum hos merkevareleverand?rene, noe som kommer alle til gode, b?de REMA 1000, Bunnpris, Servicegrossistene, kj?pmennene og storhusholdningskundene. I tillegg gir dette ogs? mer effektivitet gjennom felles logistikk og distribusjon, og det gir v?re egne selskap i REMA Industrier enda st?rre mulighet til ? utvikle produkter som igjen gir konkurransekraft. P? sikt hadde det v?rt moro om vi kunne bidra til ? tilby de aller laveste prisene innen storhusholdning ogs?, slik vi gj?r med REMA 1000 i dagligvare, sier Ole Robert Reitan.

Spennende testprosjekt

Storhusholdningskundene til Servicegrossistene befinner seg i f?lgende segmenter: Offentlig sektor,
horecamarkedet, offshore og servicehandel. Kjeden er en av to landsdekkende grossistakt?rer som er igjen i storhusholdningsmarkedet, og leverer til blant annet hoteller, kantiner, restauranter, og rederier.
– Vi er veldig opptatte av fokus hos oss. Fokus p? de riktige tingene og full fokus p? rendyrking og konsept. Derfor er det ikke slik at vi n? kaster oss inn i et nytt marked og har kjempestore planer for ? ta s? og s? stor del av den kaken. Men dette var en flott mulighet til et fruktbart samarbeid med Servicegrossistene, og da synes vi det er morsomt ? v?re med. S? f?r vi se hva fremtiden bringer. Kanskje det enkle er ofte det beste innen storhusholdning ogs?? sier Ole Robert Reitan.

Bra for konkurransen
Totalt omsettes det for ca. 21 milliarder innen storhusholdning i Norge der Norgesgruppeneide ASKO er den st?rste akt?ren. B?de Coop Link og Menigo Foodservice (ICA) har lagt ned sin virksomhet innenfor dette markedet de siste ?rene. ASKO, som eies av Norgesgruppen, er Norges st?rste grossist innenfor b?de storhusholdning og dagligvare. Grossistansvarlig Torbj?rn Johannson i Norgesgruppen oppgir Askos markedsandel i storhusholdning til ? v?re rundt 36 prosent, noe administrerende direkt?r for Servicegrossistene mener er en underdrivelse.
– Asko er egentlig mye st?rre enn det, men f?r til et lavt tall p? grunn av m?ten de definerer totalmarkedet p?. Asko har for eksempel alle hotellkjedene, samt kantineselskapene ISS og Eurest. Reelt sett har Asko kanskje 70 prosent av storhusholdningsmarkedet, mens vi har rundt 20 prosent, s? vi er spente p? om samarbeidet med REMA 1000 gj?r at vi kan utfordre ASKO enda bedre, sier administrerende direkt?r Jan van der Burg i Servicegrossistene

For ytterligere informasjon eller ?nske om intervju:
Prosjektdirekt?r for REMA Industrier, Jacob Tveraabak
E-post: [email protected] Tlf. +47 908 21 370
Administrerende direkt?r for Servicegrossistene, Jan van der Burg
E-post [email protected] Tlf: +47 976 40 177

Servicegrossistene AS har som forretningsidé ? gj?re innkj?pet enkelt, trygt og l?nnsom for sine kunder.
Servicegrossistene er en landsdekkende fullsortimentsgrossist til storhusholdnings-markedet. Kjeden har 21 lokalt forankrede medlemmer over hele landet. Noen av bedriftene driver i tillegg skipshandel virksomhet med leveranser til oljebransjen, skipsfarten og internasjonale kunder. Selskapet hadde en omsetning i 2012 p? 2,7 milliarder kroner.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 6,1 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn. Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 71 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy