Dagligvareindustri

REMA 1000 deler fortrolig vurdering fra Initiativ for etisk handel

REMA 1000 velger n? ? offentliggj?re en fortrolig vurdering fra Initiativ for etisk handel (IEH) om dagligvarekjedens arbeid med ? bedre arbeids- og milj?forhold i sin leverand?rkjede. M?let er ?penhet i dagligvarebransjen rundt arbeidet med etisk handel.
– Vi er stolte av det arbeidet vi n? gj?r i forhold til etisk handel, og ?nsker ? dele de gode erfaringene og hva vi konkret har gjort. Samtidig er det helt ok for oss ? v?re tydelige og ?rlige i forhold til hva vi kan bli bedre p?. Derfor gir vi innsyn i b?de v?r egen vurdering og IEHs fortrolige vurdering av v?rt arbeid med etisk handel, sier administrerende direkt?r for REMA 1000 AS, Ole Robert Reitan.

?nsker ?penhet
En sentral forpliktelse som medlem i IEH er ? rapportere ?rlig til IEH om status og fremdrift i arbeidet. Rapporten er offentlig tilgjengelig, men tilbakemeldingen p? egenvurderingen offentliggj?res ikke.
– ?rsrapporten er v?r vurdering av egen innsats. Det er gledelig ? notere at IEH mener vi har lagt oss for lavt p? denne vurderingen. Det tar vi med oss videre, sier CSR-ansvarlig for REMA 1000 AS, Trude Ertresv?g.

IEH roser REMA 1000
IEH er positiv til utviklingen i REMA 1000 og uttrykker ogs? dette i tilbakemeldingen til selskapet.
– REMAs rapport, og IEHs kjennskap til REMAs arbeid siste ?r, viser at arbeideidet med forankring i styret, ledelsen og innkj?psledelsen, er klart forbedret siste ?r. Dette arbeidet er, slik IEH opplever det, ? betegne som bedre enn hos sammenlignbare IEH medlemmer. (?) IEH vil ber?mme REMA for deres innsats i 2012 og deres forst?else for hva som kreves for ? arbeide godt med etisk handel. IEH opplever at REMA viser en klar vilje, og evne, til ? utvikle arbeidet for reelle forbedringer i hele leverand?rkjeden. (?) IEH ?nsker at flere akt?rer i dagligvarebransjen, og blant virksomheter for ?vrig, vil f?lge REMAs eksempel om prekvalifisering av leverand?rer, skriver Henrik Mollatt, seniorkonsulent for Initiativ for Etisk Handel, i sekretariatets tilbakemelding til REMA 1000.

Konsernmedlemskap i Initiativ for etisk handel
Styret i REMA 1000 AS vedtok i august 2012 at leverand?roppf?lging og milj? er hovedprioriteringer for kjeden.
REMA 1000 endret i september 2012 medlemskapet i IEH til en konsernmodell. Det legger et mer overordnet og generelt ansvar p? REMA 1000 AS, samtidig som man i st?rre grad f?r ansvar for ? f?lge opp det operasjonelle arbeidet i hel- og deleide selskaper.
Tidligere IEH-medlemmer ble konvertert inn i ny modell og ?vrige selskaper ble bedt ? vurdere medlemskap i IEH eller tilsvarende. Fra 2013 er REMA 1000 AS, REMA Norge, og deler av selskapene i REMA Industrier (REMA Trading, REMA Nonfood og Kjeldsberg Kaffe) medlemmer i IEH.
Konsernrapporten gir overordnet informasjon om arbeidsmetode og m?lsetninger, detaljer om det enkelte selskap rapporteres direkte. REMA 1000 Danmark er medlem av og rapporterer til dansk IEH. Samtlige ?rsrapporter er offentlig tilgjengelige.

Begge rapporter og tilbakemeldingen er tilgjengelige p? REMA 1000 sine nettsider:
http://www.rema.no/samfunnsansvar/Ansvarlige_innkj_p/

For ytterligere informasjon eller ?nske om intervju:
Trude Ertresv?g, CSR-ansvarlig for REMA 1000
Mail: [email protected], tlf. 908 05 839

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 6,1 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.

Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 71 milliarder kroner, sysselsetter 32.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy