REKORDSTORT INTRESSE FÖR V?RMARKNAD VID NYNÄS P? SÖNDAG 18 MAJ

Söndag 18 maj kl 12 ? 16
Kontaktpersoner:
Christoffer Sundström, samordnare, 070-274 26 97
Pontus Carlweitz, intendent Nynäs slott, 070-333 04 76
Arrangör: Sörmlands Naturbruk
REKORDSTORT INTRESSE FÖR V?RMARKNAD VID NYNÄS P? SÖNDAG 18 MAJ
P? söndag är det dags för den traditionsenliga v?rmarknaden vid Nynäs slott, med fokus p? trädg?rd, hantverk och slöjd. Till ?rets marknad har hela 38 utställare anmält sig vilket är en markant ökning jämfört med tidigare ?r. Som vanligt präglas utbudet av att det är huvudsakligen egenproducerade och egenodlade produkter som finns till försäljning. Det sträcker fr?n pelargonsticklingar till hemslöjdade alster i textil, trä, keramik och metall. Det kommer även finnas möjlighet att inhandla litet sm?tt och gott av ätbart slag. Sörmlands Naturbruk kommer att sälja sin nyframtagna ekologiska ?Affes grillkorv? tillverkad av kött fr?n Nynäs G?rd.
I samband med v?rmarknaden är det ocks? invigning av en ny slöjdutställning, ?Träsmak?, i Nynäs gamla oxstall. Här kan man besk?da s?väl nutida slöjdalster som historiska träförem?l ur Sörmlands museums samlingar. Gemensamt är att alla förem?len p? ett eller annat sätt har en koppling till mat, m?ltid eller livsmedelshantering. Utställningen görs i samarbete med Sörmlands museum.

Destination Gröna Kusten, fr?n Br?viken till Stockholms södra skärg?rd där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap
Mycket att uppleva p? www.gronakusten.se

Authors

Related posts

Top