SE

Rekordskörden ett faktum: högsta totala skörden p? 17 ?r

Lantmännens skördeprognos i juni visade p? betydligt högre volymer jämfört med senaste ?ren. När största delen av skörden är över kan vi konstatera att vi har den högsta totala skörden sedan 1997. Höstrapsen har varit bra ur ett historiskt perspektiv, men skörde?ret 2014 m?ste änd? summeras som höstvetets ?r.
? Vi kan glädjas ?t en rekordskörd i totala ton räknat. Det har tröskats stora arealer höstvete, och skörden per hektar har varit hög i m?nga delar av landet. Höstrapsen har ocks? varit bra, även om skörden per hektar blev n?got lägre än förväntat i de södra delarna av landet, säger Johan Andersson, divisionschef p? Lantmännen Lantbruk.
Varierande kvalitet till följd av regn
Den höga skörden av höstvete och regnen i mitten av augusti har i vissa omr?den, framförallt i västra och östra Sverige samt i omr?det söder om Mälaren, resulterat i lägre bakningskvalitet p? det senare tröskade vetet. Proteinhalterna är ?t det l?ga h?llet, och falltalen sjönk till följd av regnen. Skörden av v?rgrödor, och framförallt maltkorn, blev bra i södra Sverige, medan torkan under juli kostade skördevolymer i resten av landet. En stor andel av v?rgrödorna stod otröskade när regnen kom, vilket resulterade i grodda kärnor i maltkorn samt missfärgad havre, vilket kunderna inte efterfr?gar.
Redan i v?ras s?g stora delar av norra halvklotet ut att g? mot rekordskörd, vilket resulterade i prispress p? flertalet grödor. En press som tilltagit under skörd och som fortsatt under hösten. En stor skörd mildrar effekten av fallande priser, p? den spannm?l som de svenska lantbrukarna ännu inte s?lt.
God efterfr?gan p? svenskt kvarnvete
Stora regnmängder i Frankrike under skörd resulterade i sämre kvalitet och att cirka 50 % av det franska vetet klassats som fodervete. Normal?r utgör fodervetet mindre än 10 %. Detta har medfört god efterfr?gan p? svenskt kvarnvete.
? Vi har s?lt stora volymer kvarnvete till Nordafrika. Efterfr?gan p? maltkorn är även den tillfredsställande, tack vare lägre skörd i Europa än normalt. Den goda svenska skörden i kombination med sämre utfall i Frankrike innebär att ?rets svenska skörd kommer att efterfr?gas, även om prisniv?n är lägre i ?r, säger Mikael Jeppsson, chef för spannm?lsenheten p? Lantmännen Lantbruk.
Högtryck p? Lantmännens spannm?lsmottagningar Den stora skörden har inneburit högt tryck p? b?de spannm?lsmottagningar och transportkapacitet runt om i landet. Lantmännens mottagnings- och transportkapacitet har anpassats efter den förväntade skördeniv?n, med s?väl förlängda öppettider p? mottagningar och i kundtjänst som fler engagerade lastbilar.
? Sett till skörden i hela landet är vi mycket nöjda med v?ra förberedelser och hanteringen av den största skörden sedan 1997. Lantmännen ska alltid h?ll hög servicegrad, och detta har vi lyckats med, även ett rekord?r som detta, säger Johan Andersson.
För mer information, kontakta:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5564046, [email protected]
Mikael Jeppsson, chef spannm?lsenheten Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5560495, [email protected] Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel p? v?ra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. V?rt företag är grundat p? kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos v?ra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan s? kan vi tillsammans ta ansvar fr?n jord till bord. Läs gärna mer p?: www.lantmannen.se/omlantmannen
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannm?ls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer p? www.lantmannenlantbruk.se

Similar Posts