Matlaging

Rekordrask medlemsvekst i Bondelaget

16-05-2014 15:30 Norges Bondelag Aldri f?r har s? mange meldt seg inn i Norges Bondelag som n?. Har f?tt 189 medlemmer siden regjeringa la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene.

Samtidig som b?nder over hele landet aksjonerer mot regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene opplever b?ndenes st?rste fagorganisasjon rekordrask vekst i medlemsmassen.
– I l?pet av halvannet d?gn har Norges Bondelag f?tt 95 nye medlemmer. Det er definitivt ny rekord i innmeldinger over et s? kort tidsrom, sier r?dgiver i Bondelaget, Andreas Lunder.
Siden staten la frem sitt tilbud til b?ndene 6. mai har 189 personer valgt ? melde seg inn i Bondelaget.
– Siden bruddet har vi ogs? f?tt sv?rt mange SMS-tips om folk som vil melde seg inn. Aller st?rst var p?gangen under Debatten p? NRK i g?r – da fikk vi nesten en SMS i minuttet mens sendingen p?gikk. En del av disse er kontaktet og innmeldt, men p?gangen er s?pass stor at vi m? ha noen dager til for ? rekke over alle, sier Lunder.

Mange ikke-b?nder melder seg inn
Det store flertallet av de som n? har valgt ? melde seg inn i Bondelaget er ikke aktive b?nder.
– Den p?gangen vi n? opplever er sv?rt gledelig og viser at norsk matproduksjon engasjerer stort, b?de blant b?ndene og i folket, sier generalsekret?r i Norges Bondelag, Per Skorge.
Tilbudet fra staten i jordbruksoppgj?ret innebar et kutt i budsjettst?tten p? 250 millioner i forhold til i fjor.
– I tillegg har regjeringen i sitt tilbud prioritert noen f? p? bekostning av det store flertallet. Det er godt ? vite at n?ringen ser fordelene med ? st? samlet, spesielt n?r politiske problemer melder seg, sier Skorge.

Stort engasjement
Norges Bondelag har n? 60.510 medlemmer, og engasjementet hos medlemmene er stort. De siste ukene har organisasjonen mottatt om lag 50 e-poster fra medlemmer og andre med synspunkter p? forhandlingene/aksjonene. Og siden bruddet har Bondelaget f?tt rundt 3000 nye f?lgere p? Facebook.
Kontaktpersoner:
Andreas Lunder, r?dgiver i Norges Bondelag, tlf: 920 42 754
Per Skorge, generalsekret?r i Norges Bondelag, tlf: 975 24 938

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy