Drikker

Rekordh?y torskeeksport

Norge har eksportert torsk, sei og hyse for 1,1 milliarder kroner i september. ?kningen fra samme periode i fjor er p? 206 millioner kroner eller 22 prosent. Hittil i ?r er eksporten p? 8,8 milliarder kroner og dette er ny eksportrekord for perioden.

? Eksporten av torskefisk hittil i ?r er rekordh?y, samtidig som det er fisket adskillig mer enn til samme tid i fjor. Siden kvotene er lavere i ?r tilsier dette mindre fisk resten av ?ret, sier Ove Johansen hos Norges sj?matr?d.

Eksporten av fryst fisk ?kte med 146 millioner kroner til totalt 426 millioner kroner i september. Gjennomsnittsprisen for fryst hel torsk ?kte med 24 prosent i september, sammenlignet med september i fjor. Kina st?r for den st?rste eksportveksten. B?de Storbritannia og Portugal betaler i september mer for hel fryst torsk enn til samme tid i fjor.
Verdien av fryst filet g?r ned med 13 prosent til 45 millioner kroner. St?rste marked, Storbritannia, ?kte med 45 prosent i verdi i september, mens b?de Frankrike og Sverige reduseres.
Hittil i ?r er det eksportert fryst fisk, hel og filet for 3 milliarder kroner, 16 prosent over fjor?ret, og Kina har kj?pt for 1,1 milliarder kroner.
?kt verdi for klippfiskeksporten
Norge eksporterte klippfisk for 455 millioner kroner i september. Dette er 49 millioner kroner mer enn for samme m?ned i fjor. Det ble totalt eksportert 12 042 tonn klippfisk, 269 tonn mindre enn samme m?ned i fjor.
Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 247 millioner kroner, opp 16,6 millioner kroner fra september i fjor. Verdien p? klippfisk av sei kom p? 154 millioner kroner, noe som er 22,3 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2013.
St?rste enkeltmarked for klippfisk er Brasil. I september kom eksporten p? 143 millioner, 64 prosent mer enn tilsvarende m?ned i fjor. Portugal, som er nest st?rste marked totalt, og det st?rste markedet for klippfisk av torsk, hadde en vekst p? 25 millioner kroner, til totalt 128 millioner kroner i september.
Verdien p? klippfiskeksporten hittil i ?r er p? 2,4 milliarder kroner, ?tte prosent over fjor?ret. Brasil og Portugal er like store marked, tilsvarende en tredjedel hver.
Fortsatt prisl?ft p? saltfisk
I september ble eksporten av saltfisk redusert med ni millioner kroner til totalt 31,5 millioner kroner. Prisen for hel salt torsk ligger 30 prosent over samme m?ned i fjor.
Eksporten av saltfisk, b?de hel og filet, er hittil i ?r p? 769 millioner kroner, 18 prosent mer enn til samme tid i fjor. Mengden har ?kt med tre prosent, til totalt 27 733 tonn. Samtidig har prisene l?ftet seg med 15 prosent m?lt i norske kroner. Portugal har kj?pt 73 prosent av all norsk saltfisk hittil i ?r.
Redusert pris p? t?rrfiskeksporten
Det ble eksportert t?rrfisk i september for 97 millioner kroner, og det er 37 prosent h?yere enn for samme m?ned i fjor. Totalt salg kom p? 985 tonn, derav 685 tonn lofotrund t?rrfisk.
Til Italia ble det eksportert lofotrund t?rrfisk av torsk for 41 millioner kroner. Dette er fem prosent mer enn for september i fjor. Gjennomsnittprisen gikk samtidig ned med to prosent per kilo. Nigeria kj?pte t?rrfisk for 27 millioner kroner i september, og dette er en ?kning p? 120 prosent.
Mindre ferskfisk
Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom totalt p? 112 millioner kroner. Dette er to prosent mindre enn for september i fjor.
M?lt i volum ble det eksportert 22 prosent mindre fersk hel torsk, tilsammen totalt 859 tonn. Prisen gikk opp med tre prosent eller 0,75 kroner per kilo.
Eksporten av ferske filetprodukter kom p? totalt 31 millioner kroner i september, en ?kning p? ?tte millioner kroner. Prisen steg i snitt med 17 prosent.
Hittil i ?r er det eksportert ferskfisk, hel og filet for 1,8 milliarder kroner, 375 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor.
Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy