SE

Rekordförsäljning: Fairtrade-märkt ökar med 29 procent

2014-04-09 08:45 Fairtrade Sverige 2013 blev ett rekord?r för Fairtrade. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 29 procent, vilket är den största ökningen p? fem ?r. Det är ett tydligt tecken p? att b?de konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt h?llbara produkter. Svenska konsumenter handlade 2013 Fairtrade-märkt till ett värde av över tv? miljarder kronor.

2013 blev ett rekord?r för Fairtrade. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 29 procent, vilket är den största ökningen p? fem ?r. Det är ett tydligt tecken p? att b?de konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt h?llbara produkter. Svenska konsumenter handlade 2013 Fairtrade-märkt till ett värde av över tv? miljarder kronor.
P? tre ?r har försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fördubblats och uppg?r 2013 till över tv? miljarder kronor. Flera värdemässigt stora produktgrupper, s? som bananer, vin och blommor har vuxit kraftigt. Försäljningen av Fairtrade-märkta bananer ökade med 58 procent och Fairtrade-märkt vin med 61 procent. Fairtrade-märkta bananer st?r nu för 9 procent av marknadsandelarna, Fairtrade-kaffe för 7 procent och mer än var fjärde ros är Fairtrade-märkt.
Kännedomen och kunskapen om Fairtrade har fortsatt att öka, i takt med ett generellt ökat fokus p? etiska fr?gor i Sverige under senare ?r.
? 2013 var ?terigen ett riktigt bra ?r för försäljningen av Fairtrade-produkter. Att handla Fairtrade-märkt har blivit angeläget för allt fler konsumenter. Företagen har vaknat och börjat möta konsumenternas efterfr?gan. Allt fler ser vikten av att tänka p? människorna bakom produkterna, säger Morgan Zerne, vd p? Fairtrade Sverige.
Nästan ?tta av tio svenskar känner idag till Fairtrade, över 80 procent av dessa köper minst en Fairtrade-märkt produkt per m?nad och nästan hälften säger att de kommer att öka sin konsumtion av Fairtrade-märkta produkter det kommande ?ret. Det visar en färsk undersökning fr?n TNS Sifo.
? Det ökade intresset för Fairtrade-märkt är goda nyheter för alla odlare och anställda bakom produkterna. Nu siktar vi p? att öka takten ytterligare. Nästan en av tio bananer är Fairtrade-märkta idag, men det räcker inte. Visionen är att varannan banan skall vara Fairtrade-märkt i slutet av ?ret, säger Morgan Zerne.
2014 lägger Fairtrade extra stort fokus p? bananer, och startskottet g?r med förrapporten Schyssta bananer! * som släpps idag. Rapporten visar hur odlares och anställdas arbets- och levnadsvillkor försämras i den allt större konkurrensen om de billiga bananerna. Anställda p? bananplantage arbetar för under 40 kronor om dagen och m?nga saknar anställningskontrakt. Samtidigt f?r odlare med egen mark allt sv?rare att hitta lönsamhet p? sina odlingar. I konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer ligger Sverige l?ngt efter andra länder, som till exempel Storbritannien där 33 procent av bananerna är Fairtrade-märkta och Schweiz där andelen uppg?r till 54 procent. Visionen är att varannan banan p? den svenska marknaden skall vara Fairtrade-märkt vid ?rets slut.
*Schyssta bananer är en förrapport till Fairtrades ?rliga rapport som släpps i samband med Fairtrade Fokus, Fairtrades kampanjveckor i oktober.

Siffror i korthet
Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige uppgick under 2013 till drygt 2 miljarder kronor ? en fördubbling sedan 2010. Svensken handlar Fairtrade-märkt för i genomsnitt 208 kronor per person och ?r.
82 % (av de som känner till Fairtrade) uppger att de köper minst en Fairtrade-märkt produkter/m?nad och hälften uppger att de tror att deras konsumtion kommer öka under det kommande ?ret (TNS Sifo 2014).
Kaffe är den största produktgruppen värdemässigt. Svenskarna drack Fairtrade-märkt kaffe för över 550 miljoner kronor under 2013.
78 % av svenska konsumenter känner till Fairtrade-märkningen, bland unga 15-35 ?r är siffran 89 % (TNS Sifo 2014). Globalt känner över 7 av 10 till Fairtrade, vilket gör Fairtrade till världens mest kända etiska märkning (GlobeScan 2013).
1781 Fairtrade-märkta produkter finns p? den svenska marknaden. Fairtrade-produkter säljs nu i över 120 länder.
Det finns idag 1150 Fairtrade-certifierade producentorganisationer och omfattar över 1,3 miljoner odlare och anställda i 70 länder.
Globalt spenderade konsumenter ?4,8 miljarder p? Fairtrade-märkta produkter under 2012 och ?80 miljoner betalades i Fairtrade-premie till odlarna.
För mer information:
Försäljningsstatistik för Fairtrade-märkt 2013
TNS Sifo Kännedomsundersökning 2014
Förrapporten Schyssta bananer
För fr?gor
Kontakta Maria Granefelt, pressansvarig p? Fairtrade Sverige, e-post: [email protected] eller telefon ´: 08-1220 8908 eller 073-673 16 72

Fakta om Fairtrade
När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Odlare och anställda f?r förbättrade ekonomiska villkor
Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
Barnarbete och diskriminering motverkas
Demokratin och organisationsrätten främjas
Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom g?r det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar och produkter som inneh?ller Fairtrade-certifierad bomull.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer p? www.fairtrade.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy