Matlaging

Regjeringen gir bort mer matjord: – Svekker landets evne til ? produsere mat

For andre gang i l?pet av f? dager gir landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) bort norsk matjord. Samtidig som at jordene ?delegges til fordel for nye boliger og n?ringsbygg, svekker regjeringen landets evne til ? br?df? sin egen befolkning.
I forrige uke gav Listhaug sitt ja til at Trondheim kommune b?r f? omregulere 880.000 kvm. god matjord til boligbygging. I dag gav hun vekk en av norsk landbruks indrefileter til den svenske m?belgiganten IKEA.
– Det er dramatisk og provoserende at en landbruksminister, som har sagt at hun vil arbeide for h?yest mulig selvforsyning av mat, reiser rundt og anbefaler nedbygging av jordene p? denne m?ten. Slik vi ser det er dette et klart brudd p? m?let i regjeringsplattformen. Konsekvensen av at jordene forsvinner er at Norges evne til ? produsere egen mat svekkes, sier f?rste nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen.

Midt i matfatet

Svenske IKEA ?nsker ? etablere et nytt varehus langs E6-strekningen mellom Oslo og Sverige. Basert p? selskapets ?egne parametre for varehusutbygging? er Delijordet i Vestby kommune en ideell plass ? bygge. Med sentrale kommunepolitikeres velsignelse vil de reise sitt nye varehus med tilliggende parkeringsplasser p? 70.000 kvm. av den beste kornjorda i landet.
– Hvert eneste ?r i all framtid kan dette jordet produsere korn til omtrent 1400 br?d. N?r vi vet at det finnes 500.000 kvm annet ubenyttet n?ringsareal i Vestby kommune er det egentlig ingenting som taler for ? tillate bygging akkurat her, sier Ianssen.
Et nasjonalt ansvar
?rlig bygges det ned 10.000.000 kvm dyrka og dyrkbar jord i Norge. Det tilsvarer i overkant av 1600 fotballbaner. Dette skjer til tross for at de matproduserende omr?dene i Norge er sv?rt begrenset. I dag er bare tre prosent av de totale landarealene egnet til matproduksjon. Bare litt i overkant av ?n prosent egner seg til produksjon av matkorn.
-Det er naturlig at kommunene som huser denne jorda ?nsker seg nye boliger, arbeidsplasser og ringvirkninger for det lokale n?ringslivet. N?r utbyggerne kan velge ? flytte til en annen kommune dersom de ikke f?r tilgang p? matjorda setter det kommune i en vanskelig posisjon. Det m? derfor v?re et ansvar for nasjonale politikere ? s?rge for at v?re muligheter til ? produsere mat ikke svekkes. Det ansvaret synes dessverre dagens regjering ? v?re lite villige til ? ta.
Usikre flytteplaner

Tidligere har IKEA sagt at en forutsetning for ? bygge p? Delijordet er en vellykket flytting av dette jordbruksarealet.
– Fagpersoner i Bioforsk har uttalt at en slik flytting vil v?re sv?rt krevende, og m? utredes n?rmere, f?r en slik mulighet i det hele tatt kan vurderes. Dette blir eksperimentell flytting av matjord med sv?rt usikkert utfall, avslutter Ianssen.
Kontaktperson:
Kristin Ianssen, f?rste nestleder, tlf: 95183787

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Vedlagte filer
Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy