Rapport om menneskerettigheter

Nestlé er det f?rste store multinasjonale selskapet som rapporterer ?pent om selskapets aktiviteter og hvordan de har innvirkning p? menneskerettighetene, samt hva som gj?res for ? l?se eventuelle problemer. Forut for den internasjonale menneskerettighetsdagen publiserte selskapet en rapport (pdf, 910Kb), basert p? informasjon om hvordan selskapet overholder menneskerettighetene. Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Institut for Menneskerettigheder i Danmark, og omhandler Nestlés aktiviteter i Angola, Colombia, Kasakhstan, Nigeria, Russland, Sri Lanka og Usbekistan.
Rapporten (pdf, 910Kb) ble presentert p? Annual Forum on Business and Human Rights i Gen?ve i forrige uke, og fokuserer p? hvilke tiltak Nestlé har iverksatt for ? forbedre overhold av menneskerettigheter b?de i de enkelte landene og i selskapet som helhet.
En ny type rapport
“Dette er et gjennombrudd innenfor omr?det menneskerettigheter og forretningsliv,” sa Allan Lerberg J?rgensen, avdelingsleder for menneskerettigheter og forretningsliv, Institut for Menneskerettigheder.
“Konsekvensutredninger av praksis innenfor omr?det menneskerettigheter er et nytt felt. Ingen vet helt hva det er eller b?r v?re,” fortsetter han.
“Ved ? dele det vi har l?rt h?per vi at vi kan ?ke den generelle forst?selen. Det vi har gjort er p? ingen m?te perfekt, og det kan v?re ting vi ikke har tatt med.”
“Mens konsekvensutredninger av selskapers praksis innenfor menneskerettigheter fremdeles ikke er s? vanlige, vil det ? offentliggj?re resultatene ?ke interessen. Nestlé fortjener ros for ? v?re kanskje det f?rste multinasjonale selskapet som gj?r dette,” legger han til.
Nestlé og det danske Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder samarbeider med bedrifter for ? analysere b?de negative og positive effekter som forretningsdriften har p? menneskerettigheter. Nestlé har samarbeidet med Institut for Menneskerettigheder siden 2008, da selskapet ba instituttet om ? gjennomf?re en gapanalyse av selskapets retningslinjer og prosedyrer knyttet til menneskerettigheter.
I 2010 signerte Nestlé en partnerskapsavtale med Institut for Menneskerettigheder, for ? f? st?tte til selskapets arbeid for ? overholde menneskerettighetene som definert i selskapets forretningsprinsipper. Som del av dette arbeidet har Nestlé utviklet og innf?rt et ?ttepunkts menneskerettighetsprogram, hvor konsekvensutredninger spiller en viktig rolle.
Gjennomf?ring av konsekvensutredninger betyr at man m? samhandle med ansatte, leverand?rer| forhandlere, b?nder, lokale myndigheter og eksterne interessenter, slik at man f?r en bedre forst?else for hvilke konsekvenser et selskaps aktiviteter f?r for menneskerettighetene.
Nestlés historie i Norge g?r helt tilbake til 1898 med Viking melk. I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi potetmos og buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier ogs? virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Jede, Kaffeknappen, Hjem-is, Purina og Health Science.
V?rt m?l er ? produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 250 ansatte, og omsetter for 1,3 milliarder kroner (2010).
For oss p? Nestlé er Creating Shared Value (CSV) m?ten vi driver virksomhet p?. Creating Shared Value betyr at vi m? skape langsiktige felles verdier b?de for v?re aksjon?rer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen omr?dene ern?ring, vann og jordbruksutvikling. I tillegg m? vi f?lge v?re forretningsprinsipper. Disse omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk.
Nestlé Norge inng?r i Nestlé SA som er verdens ledende n?ringsmiddelkonsern innen ern?ring, helse og velv?re.

Authors

Related posts

Top