SE

Pressinbjudan: Öppet hus p? SLU:s Ekologicentrum under Kulturnatten i Uppsala 13/9

Ekologicentrum p? SLU har öppet hus klockan 10?13 under Kulturnatten i Uppsala den 13 september. Besökarna kan bland annat smaka p? stekta larver och testa sin hund p? vargdoft. Vi bjuder ocks? p? levande stationer med snytbaggar, bin, daggmaskar och andra sm?djur, visning av jordbruksgrödor samt kortföreläsningar om GMO och hur man räknar vargar. M?nga forskare är p? plats för att diskutera sin forskning. Sagostund och teckningstävling för barn.
Det är första g?ngen Ekologicentrum, som forskar och undervisar om ekologiska samspel och växtproduktion p? ?ker och i skog, deltar i Kulturnatten. För Uppsalaborna är det en bra chans att f? träffa Viltskadecenter och viltforskare som i vanliga fall h?ller till i Grimsö. Jens Karlsson kommer att demonstrera hur hundar tränas och används i rovdjursförvaltningen. Det finns ocks? möjlighet att ta med sin egen hund och testa hur den reagerar p? vargdoft. P? rovdjurstemat tar Ekologicentrum ocks? upp utbredningen av varg och lo i Sverige och Uppsala, att järven sprider sig söderut och snöleoparder i Mongoliet.
Vi bjuder ocks? p? insekter i m?nga former ? till exempel rykande färska fr?n spisen. Nyfikna Uppsalabor har möjlighet att bli först i bekantskapskretsen med att smaka p? det som kan bli vardagsmat i framtiden. ?ke Lindelöw och Laura Riggi berättar om insekters betydelse som mat. Besökarna är ocks? välkomna att ta upp en snytbagge i handen och lyssna till vad forskare p? Ekologicentrum gör för att minska skadorna fr?n denna skalbagge i skogen.
P? en station kan besökarna se naturliga fiender “in action”. Det är till exempel jordlöpare som äter bladlöss och därmed bidrar till att minska angreppen p? grödor. Om vi gynnar de naturliga fienderna i jord- och skogsbruket ökar den biologiska bekämpningen av skadeinsekter.
Besökarna kan ocks? titta in i ett bisamhälle och f? lära sig mer om SLU:s forskning om bins sjukdomar och hälsa.
Ett annat tema är grödor. Kom och titta vilken betydelse dieten har för markanvändningen. Vi tar ocks? upp ett framtida ogräshot ? malörtsambrosian, vars pollen ger upphov till en besvärlig allergi och är ett stort problem längre söderut i Europa. Forskare p? Ekologicentrum studerar hur den klarar sig i Sverige.
Maj-Lis Petterson fr?n Odla med P1 är p? plats för att svara p? trädg?rdsfr?gor.
Vi vill att v?ra besökare ska ha roligt men ocks? f? med sig nya insikter om n?gra av v?r tids ödesfr?gor: Hur ska vi bruka skog och jord utan att utarma den biologiska m?ngfalden? Hur kan vi bevara de tjänster som ekosystemen förser oss med, s?som pollinering, markens upptag av växthusgaser och biologisk kontroll? Hur f?r vi bukt med ogräs och skadeinsekter utan att skada miljön?
Se fullständigt program
http://www.slu.se/oppet-hus-pa-ekologicentrum
Kontakt
?ke Lindelöw, fältentomolog
018-67 23 37, 070-643 33 17, [email protected]
Lars Andersson, professor i växtodlingslära
018-67 33 66, 070-344 39 76, [email protected]
Anna Lundmark, kommunikatör
018-67 23 35, [email protected]
Vi hjälper journalister att f? kontakt med de forskare som deltar, b?de innan och i samband med Öppet hus.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy