SE

Politisk debatt, seminarier och invigning av ny miljöutställning i Almedalen när Initiativet H?llbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm gästar Visby.

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa, Mistra Pharma och Svenskt Vatten. Under veckan h?lls intressanta presentationer och seminarier, ungdomspolitiker fr?n samtliga partier samlas för paneldebatt och den nya miljöutställningen invigs.
?För 7:e ?ret närvarar vi under Almedalsveckan, vi deltar tillsammans med v?ra partners och v?rt nätverk, genom att väcka debatt och synas i Almedalen med v?ra angelägna budskap om Östersjöns situation har vi möjlighet att n? politiker och beslutsfattare. Almedalen har visat sig vara en utmärkt plats att f? ut budskap och skapa nya kontakter? säger Göran Lindstedt, Vd för Initiativet H?llbara Hav.
Miljöutställningen och briggen Tre Kronor af Stockholm anländer till Visby den 29 juni. Initiativet H?llbar Havs miljöutställning invigs av miljöminister Lena Ek under f.m. den 30 juni. Seminarier baserade p? olika delar av miljöutställningen presenteras under 30 juni och 1 juli av föredragsh?llare fr?n Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa, Mistra Pharma och Svenskt Vatten m.fl.
Tema för Initiativets nya miljöutställning är plast, kemikalier och läkemedel i v?r hemmiljö. Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar s? sm?ningom i v?ra vattendrag. Bästa sättet att förhindra detta är att börja i hemmet. Utställningen har därför utformats som en ?etta med kök? där man hittar produkter som vi omger oss med i v?r vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa. Utställningen kommer sen turnera i Sverige under tv? ?r och visas i ca 20 städer.
?Vi har med v?r utställning hittat ett mycket effektivt sätt att n? ut, röra och beröra, och kanske ibland uppröra, den breda allmänheten, tillsammans med fartyget blir vi ett spännande och intressant inslag när vi kommer till en ny stad? säger Göran Lindstedt.
Samtliga partier är representerade av en ungdomspolitiker under den paneldebatt som kommer att ske onsdagen den 2 juli och som leds av Folke Rydén, journalist och filmare. Under debatten ges ungdomspolitikerna möjlighet att ?terge hur de ser p? Östersjöns situation och vad de kommer att bidra med för ett framtida friskt Östersjön att lämna till kommande generationer.
Miljöutställningen finns p? plats i Visby hamn intill briggen Tre Kronor af Stockholm hela Almedalsveckan och seminarier och paneldebatter sker ombord eller p? kaj vid utställningen.
För mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav
[email protected]
070-425 15 15
Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav
[email protected]
070-389 68 89

Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu

Similar Posts