SE

Pantletare ? ett h?llbart och lönsamt sommarjobb

Utöver pengarna och ett gott miljösamvete finns m?nga fina priser att vinna. I ?r f?r alla som lyckas panta ihop 10 000 kronor en Ipad Air som bonus.
? Att bli pantletare är ett enkelt sätt att tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt göra en insats för miljön. En av v?ra viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga och lära dem vinsterna med ?tervinning, där är Pantletarkampanjen ett framg?ngsrikt sätt, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.
En halv miljon barn mellan 10 och 14 ?r
I Sverige finns över en halv miljon barn mellan 10 och 14 ?r. Om alla skulle vara pantletare och samla ihop 100 burkar var skulle det innebära 50 miljoner förpackningar vilket motsvarar en energibesparing p? 10 miljoner kWh.
? Pantletarkampanjen är en av m?nga aktiviteter vi genomför för att öka medvetenheten hos unga. Vi jobbar ocks? tillsammans med skolor i utbildningskonceptet Pantresan. Under sommaren är vi extra aktiva, bland annat samarbetar vi med festivaler och campingplatser, dessutom har vi ett antal sommarjobbare som samlar in pant p? utvalda turistorter, säger Katarina Lundell.
Varje pantad burk gör skillnad
I Sverige är vi bland de bästa i världen p? att panta. Förra ?ret pantade vi i snitt 163 burkar och petflaskor per person. Sammanlagt ?tervanns närmare 1,7 miljarder förpackningar.
? Vi är glada över att ?tervinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis p? att vi inte bara tänker p? v?r miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats. Varje pantad burk och petflaska gör skillnad. Genom att ?tervinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som g?r ?t för att tillverka en ny, säger Katarina Lundell.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka ?tervinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led ? ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturv?rdsverket har satt upp som m?l att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska ?tervinnas. I dagsläget ?tervinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. P? Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per ?r.

Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy