Overf?rer 53 millioner til Kavlifondet

Kavlikonsernet hadde en god utvikling ogs? i 2012. Selskapet fikk et ?rsresultat etter skatt p? 94,1 millioner kroner (+11,2 prosent). Selskapet overf?rer 53 millioner kroner til Kavlifondet, som eier Kavlikonsernet.
-V?rt oppdrag er ? oppn? st?rst mulig verdiskapning for gode form?l. Vi i konsernet er derfor glade for ? kunne overf?re 53 millioner kroner til Kavlifondet, som deler ut midler til forskning, humanit?r bistand og kultur, sier konsernsjef Erik Volden. I fjor ble det overf?rt 50 millioner kroner til fondet.
Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli i 1962 og eier i dag Kavli-konsernet 100 prosent.
God fart
Kavlikonsernet omsetning var i 2012 2 497 millioner kroner, som er en vekst p? vel ti prosent fra 2011. To prosent av ?kningen skyldes oppkj?p av ny virksomhet. Driftsresultatet ?kte med knappe ?tte prosent til 139,8 millioner kroner. ?rsresultat ble 94,1 millioner kroner, en ?kning p? vel 11 prosent.
Kavlikonsernet har ogs? i 2012 lansert en rekke nye og innovative produkter som ha blitt godt mottatt av forbrukere i Norden og Storbritania. Alle konsernets virksomheter, med ett unntak, opplevde underliggende vekst b?de i omsetning og driftsresultat. I Danmark mistet selskapet agenturet for Sun Maid, noe som svekket inntjeningen. Den st?rste veksten skjer i Norge og Sverige. I Norge har Q-Meieriene bidratt mest til den sterke veksten, mens konsernet har gjort en rekke oppkj?p i Sverige de siste ?rene. Kavli kj?pte nylig ?non-dairy? virksomheten til Raisio, som gir konsernet et godt
utgangspunkt for videre utvikling innen en raskt voksende kategori.

Gode utsikter
Kavli-konsernet har i 2012 investert mye i ? introdusere nye produkter p? markedet. Det forventes ? gi god effekt i 2013. Regnskapet er ogs? belastet med engangseffekter i forbindelse med nedleggelsen av br?d- og kjeksfabrikken p? Bark?ker ved T?nsberg. Den raske veksten i salget av Q-produkter har ogs? gitt noe h?yere kostnader enn ventet i 2012. Det samme gjelder innlemmelse av nye virksomhet i konsernet i 2012.
Alt i alt har de investeringer og strukturelle endringer som har skjedd i 2012, lagt et godt grunnlag for
inntjeningen i 2013 og ?rene fremover.
Resultat:
I Mill NOK
2012
2011
Endring

Omsetning2,497
2,267
+ 10,1%

Driftsresultat
139,8
129,8

+ 7,7%
?rsresultat etter skatt
94,1
84,6
+ 11,2%

For mer informasjon:
Konsernsjef Erik Volden, mobil 47 60 22 00

Authors

Related posts

Top