Gastronomi

?Ostetollen? ? en forutsetning for jordbruksavtalen

– Det er godt at landbruksministeren verner om ?rets jordbruksavtale, men da kan hun ikke samtidig reversere ostetollen, sier leder i Norges Bondelag, Nils T.

– Det er godt at landbruksministeren verner om ?rets jordbruksavtale, men da kan hun ikke samtidig reversere ostetollen, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
En samlet norsk matindustri krevde i g?r at ostetollen blir opprettholdt. I den forbindelse sa landbruksminister Sylvi Listhaug til Aftenposten at det kan komme endringer i tollgrepet allerede? innenfor gyldighetstiden for dagens jordbruksavtale”, men at hun vil diskutere saken i regjering.

-Vil respektere avtalen
Ostetollen?, som tr?dte i kraft i januar, dannet et viktig grunnlag for ?rets jordbruksoppgj?r. En avtale som bidrar til ? reduseres inntektsgapet mellom b?nder og resten av samfunnet.
– Landbruksministeren har sagt til oss at hun vil respektere ?rets jordbruksavtale. Det forutsetter at ostetollen opprettholdes, sier Bj?rke.
B?ndenes inntekter utgj?res i all hovedsak av pris p? produktene og overf?ringer over statsbudsjettet. Begge reguleres gjennom jordbruksavtalen.

– En reduksjon eller reversering av ostetollen vil blant annet gj?re det vanskelig ? n? den m?lsettingen som er satt for prisen p? melk.
Ubegrunnet skepsis
Tollendringene har ikke hatt negative konsekvenser for forbrukerne, mens de har v?rt viktig for ? kunne sikre norsk matproduksjon.
– Det siste ?ret har prisen p? ost ?kt mindre enn prisen p? andre varer her til lands. Samtidig er de tollfrie ostekvotene p? 7200 tonn er mer enn nok til ? sikre mangfoldet av utenlandske oster i butikken, sier Bj?rke.
Sikrer norsk ost
Tollvernet er en avgj?rende forutsetning for at det kan produseres mat her til lands. I likhet med de aller fleste land i verden, har vi derfor hatt en lang tradisjon for ? beskytte de varene som landbruket produserer mest av.
– Likevel har vi sett at import av disse varene har ?kt dramatisk de siste ?rene. Spesielt gjelder det den norske hverdagsosten. “Ostetollen” hindrer at masseprodusert ost fra Europa ikke skyver de vanligste norske ostesortene ut av markedet, og dermed truer inntektsgrunnlaget til omtrent 10.000 melkeb?nder og tusenvis av arbeidsplasser i matindustrien, avslutter Bj?rke.

A to już wiesz?  Mills DA vinner prestisjetung pris fra NHO

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy