Osäker bild av torskbest?ndet i Östersjön

Bilden av torskbest?ndet i östra Östersjön (öster om Bornholm) är osäker, men det ser positivt ut för m?nga andra fiskbest?nd.
Det säger Internationella Havsforskningsr?dets r?dgivande kommitté, som ger r?d för hur fiskbest?nden i Östersjön bör förvaltas under 2015. Dessa biologiska r?d utgör underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerr?d fattar i slutet av ?ret.
I dag presenterade experterna inom Internationella Havsforskningsr?dets (ICES) r?dgivande kommitté biologiska r?d för hur stora fiskekvoterna i Östersjön bör vara under 2015. Forskarnas r?d för torsk i östra Östersjöns (öster om Bornholm) är mycket osäkra eftersom den traditionella best?ndsanalysen inte kan accepteras.
Det finns flera problem i dag, b?de med ?ldersbestämning och d?lig tillväxt, menar forskarna Michele Casini och Joakim Hjelm fr?n institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De är medlemar av den grupp havsforskare som deltagit i best?ndsuppskattningen av det östra torskbest?ndet. Alla dessa problem gör att man m?ste vara ännu försiktigare när det gäller uttag av torsk för detta best?nd och det innebär att r?det för torsk i östra Östersjön 2015 blir 29 000 ton jämfört med samma r?d 2014 som var ca 70 000 ton.
Utvecklingen för torsken i västra Östersjön (väster om Bornholm) är ocks? oroande eftersom fisketrycket är för högt jämfört med vad som är l?ngsiktigt h?llbart och det bör därför begränsas ytterligare, säger Max Cardinale, forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium, och svensk representant i Internationella Havsforskningsr?dets r?dgivande kommitté. Det resulterar i 8 790 ton under 2015 för torsk i västra Östersjön jämfört med 17 000 ton under 2014.
För de andra fiskbest?nden i Östersjön är läget mer positivt och uppvisar en stabil eller positiv utveckling. Här kan nämnas flera plattfiskbest?nd, sillen i centrala Östersjön men även strömming i Bottenhavet och Bottenviken. Skarpsill uppvisar dock ett för stort fisketryck och därför bör fisket reduceras n?gottill nästa ?r, ifr?n 247 000 ton under 2014 till 222 000 ton 2015. ICES föresl?r ocks? en ökad f?ngstmöjlighet av lax i Östersjön och r?det är 116 000 laxar för 2015.
R?den är ?rligen ?terkommande och utgör ett centralt underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerr?d fattar i slutet av ?ret. Forskarnas r?d gäller i första hand torsk, skarpsill, sill/strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax.
ICES r?d presenteras i sin helhet p? ICES hemsida, www.ices.dk , under rubriken “Advice”. ?
För mer information: Max Cardinale,
[email protected] forskare, Akvatiska resurser, SLU, tel 0730-34 22 09.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Authors

Related posts

Top