SE

OpenLab och Lux-koncernen samarbetar i unikt kafékoncept

Som ett led i att stärka Stockholmsregionens utveckling, ing?r OpenLab ett unikt samarbete med Henrik Norström och Peter Johansson ifr?n Lux ? koncernen och startar ett exklusivt kafékoncept. I linje med OpenLabs verksamhet ska detta spegla innovation, kreativitet och öppenhet.

I januari 2015 har det blivit dags för OpenLab och Lux-koncernen att presentera sitt unika kafékoncept i OpenLabs nya lokaler p? Valhallavägen 79 i Stockholm.
? Tillsammans med Lux-koncernen kan vi förverkliga visionen om att skapa ett helt nytt unikt kafékoncept – en plats där nytänkande, experimenterande, vetenskap, mat och samhällsutmaningar möts. Det här ska stärka attraktionskraften för Stockholmsregionen som en innovativ och kreativ mötesplats säger Ivar Björkman, verksamhetschef p? OpenLab och tidigare rektor p? Konstfack.
I samband med öppnandet flyttar OpenLab hela sin verksamhet till den anrika adressen Valhallavägen 79 i Stockholm.
? Vi är mycket glada över v?rt kommande samarbete. OpenLab inspirerade oss till det här kreativa projektet med sina visioner, som väl stämmer överens med v?rt tänk om mat, upplevelser och miljö, säger krögaren Henrik Norström, ägare av Lux restauranger AB.
? Med Lux-koncernens kunskap och l?nga erfarenhet av att befinna sig i detgastronomiska toppskiktet i Sverige är vi först?s väldigt glada över samarbetet, säger Ivar Björkman.
Kontaktpersoner

Ivar Björkman, verksamhetschef, 0736 – 44 14 13 [email protected]
Sarah Johansson, kommunikationsansvarig, 0729 – 01 77 44 [email protected]

Om OpenLab
OpenLab är ett centrum där studenter, lärare och forskare fr?n Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län st?r inför. M?let är att bidra med förslag till kreativa lösningar för komplexa samhällsfr?gor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsomr?den.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy