Onödig byr?krati omöjliggör syftet med ?teljakt

Naturv?rdsverkets beslut att till?ta ?teljakt för björn var välkommet. Men reglerna runt jakten blev s? byr?kratiska att de i själva verket i stort sett omöjliggör syftet med ?teljakten. Därtill f?r hundar inte släppas i närheten av ?teln, och ?tel för viltsk?dning ges företräde framför jakt?tlar.
Efter 13 ?rs förbud blir det i höst till?tet för länsstyrelser att besluta om ?teljakt p? björn. Naturv?rdsverkets beslut var efterlängtat och välkommet. Men reglerna runt hur jägarna ska sköta
?teljakten är s? byr?kratiska och omfattande att dessa i stort sett raderar ut alla praktiska möjligheter till att anlägga och jaga björn vid en ?tel.
? Reglerna är orimliga och onödiga. Det finns ingen anledning att ställa s? omfattande krav, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursr?d.
Men en av förbundets mest allvarliga synpunkter riktas mot att Naturv?rdsverket har infört regler som inte fanns med när förslaget skickades ut p? remiss.
? Detta ser vi allvarligt p?. Ett s?dant agerande undergräver förtroendet för myndigheten och rycker bort alla möjligheter till att rätta till d?liga förslag.
? Jägarna f?r som exempel inte släppa en hund i närheten av ?teln, vilket var ett av huvudskälen till att legalisera ?teljakten. Det nämns inte ens n?gra avst?nd hur nära en hund f?r släppas. Tyvärr visar hela beslutet att Naturv?rdsverket saknar praktisk kunskap och först?else för björnjakt. Varför inte fr?ga sakkunniga innan beslut tas, d? hade vi inte behövt göra om och göra rätt, säger Torbjörn Lövbom.
? Att reglera s? mycket s? att det inte g?r att uppfylla syftet med regeländringen sänder felaktiga signaler. Vill Naturv?rdsverket ha en ?teljakt m?ste myndigheten ställa rimliga och hanterbara krav p? jägarna, inte göra s? här. Vi har redan begärt ett möte med verket om detta som kommer att bli av den 16:e juni, säger Torbjörn Lövbom.
N?gra krav som ställs p? en ?teljägare:
En ?tel f?r inte anläggas inom tv? kilometer fr?n ett bebott hus eller ?tel för viltsk?dning, jägarna ska anmäla ?telplatsen till länsstyrelsen, det ska finnas en ansvarig person för ?teln, markägaren m?ste lämna tillst?nd, övriga personer som tillfälligt bor inom omr?det ska informeras, speciella avst?nd till vägar och vandringsleder krävs och den f?r inte vara synlig fr?n vägar, senast 10 dagar efter jaktens
avslutande ska ?teln var borttagen, samt ytterligare krav p? vad som f?r användas anges av Naturv?rdsverket. Därtill f?r även länsstyrelsen utfärda ytterligare restriktioner och villkor om den anser det behövas.
För mer information kontakta:
Torbjörn Lövbom, ordförande rovdjursr?det, Svenska Jägareförbundets, 070-693 39 67
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en l?ngsiktigt h?llbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltv?rden i Sverige.

Authors
Top