SE

NYCKELH?LET P? RESTAURANG GÖR DET ENKLARE ATT VÄLJA HÄLSOSAMT

PRESSINBJUDAN NYCKELH?LET
Presentation av projektet Nyckelh?let p? restaurang
26 augusti 2014
14.00 ? 15.00
Hush?llningssällskapens förbund
Stortorget 7, Stockholm
Nyckelh?let är en av Sveriges mest kända matsymboler. S? m?nga som 98 % av Sveriges konsumenter vet att märkningen visar vägen till de hälsosammare alternativen i affären.
Nu f?r ocks? restauranggästerna möjlighet att välja Nyckelh?lsmärkt mat fr?n dagens meny. Nylanseringen av märkningen Nyckelh?let p? restaurang ska göra det b?de roligare och enklare för gästen att välja hälsosamt.
Nyckelh?let är en möjlighet för restaurangen att?
? visa tydligt vad som är ett nyttigt val p? menyn
? f? möjlighet att vidareutbilda sin personal
? arbeta för en h?llbar framtid
Nyckelh?let p? restaurang är en kvalitetssäkring. Det är ett sätt att tydligt visa upp m?ltider som st?r för helhet och balans ? och det är ett sätt att ge gästen möjlighet att enkelt välja hälsosamt och h?llbart.
För att en m?ltid ska f? märkas med Nyckelh?let ställs krav i alla steg i processen. Det gäller val av r?varor, planering och komposition, beredning och tillagning, servering, information och marknadsföring.
Välkommen till en presentation av det spännande projektet Nyckelh?let p? restaurang. Under eftermiddagen träffar du representanter för projektet som berättar mer om satsningen ? och du f?r möjlighet att provsmaka en Nyckelh?lsmärkt m?ltid!
SAGT OM PROJEKTET
? Nyckelh?let är viktigt för v?rt varumärke, för att förstärka det vi vill st? för. Det kan vara sv?rt att sortera all information som kund, det finns mycket att h?lla reda p?. Det kan vara lätt att g? vilse tror jag. Men vi har tagit ett grundbeslut p? att st?för balans och hjälpa v?ra kunder med det. D? är Nyckelh?let ett bra verktyg.
Sara Karlsson-Klingberg, Cajsa?s Kök, Uppsala
? P? en Nyckelh?lsmärkt restaurang vet man vilken p?verkan m?ltiden och livsmedlen har p? hälsa och h?llbar framtid. Personalen kan förklara vad en Nyckelh?lsmärkt maträtt med tillbehör inneh?ller och varför det är ett bra val!
Ellinor Moberg, Hush?llningssällskapet
FAKTA OM PROJEKTET
Hush?llningssällskapet och Livsmedelsverket har inlett ett samarbete för Nyckelh?let p? restaurang. Hush?llningssällskapet har vidareutvecklat Nyckelh?let p? restaurang i nära samarbete med restaurangbranschen, Livsmedelsverket och Födevarestyrelsen i Danmark.
LÄS MER
www.nyckelhaletparestaurang.se
www.nyckelhalet.se
KONTAKTPERSONER
Ellinor Moberg, matkonsult/projektledare
Mobil: 0709-46 06 28
[email protected]
Hush?llningssällskapens förbund

Kunskap för landets framtid
Hush?llningssällskapen är en frist?ende medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande p? landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.
V?ra konsulter erbjuder r?dgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom v?ra landsbygdsutvecklare.
Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.
För mer information g? till http://www.hushallningssallskapet.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy