SE

Nya vingar för Hedlanda flygplats?

Utredningen kring en framtida utveckling av Hedlanda flygfält till en modern flygplats med
möjlighet att ta ner b?de reguljärt flyg och charterflyg har nu utretts av ett
oberoende konsultföretag och resultatet visar p? positiva siffror, b?de för
näringen och för det offentliga.
Utredningen visar att antalet resenärer som flyger till Härjedalen
skulle kunna mer än dubblas inom en tv??rsperiod efter anläggning och
tiodubblas efter 10-15 ?r.
Konsultföretaget Ramböll har p? uppdrag av Destination Funäsfjällen, Destination Vemdalen, Hede
företagargrupp och Skistar Vemdalen skapat utredningen som svarar p? tre
fr?gor: Vilka geografiska och marknadsmässiga förutsättningar har Hedlanda, vad
är investeringsbehovet och hur kommer det att p?verka regionen.
Ramböll har bland annat intervjuat ett stort antal personer med anknytning till
turismindustrin i Sverige s?väl som regionala företrädare för näringen och det
offentliga. De har ocks? använt ett stort antal andra utredningar och
undersökningar i sin utredning. ?Det är inga fantasisiffror Ramböll arbetat
fram i utredning utan resultatet är väl underbyggt och realistiskt och visar p?
att alla i kommunen och regionen skulle tjäna p? att utveckla Hedlanda till en
riktig flygplats. Om vi i Härjedalen ska kunna konkurrera om gästerna i
framtiden s? m?ste vi samla oss kring viktiga fr?gor och det gör vi inom
turismnäringen tydligt i och med den här utredningen.? -säger Jonas Kojan,
VD p? Destination Funäsfjällen.
Utredningen visar att det inom tv? ?r efter utbyggnad finns en marknadspotential för 14 000
passagerare som skull ge regionen 16 000 nya gästnätter per ?r. Inom 10-15 ?r
finns det en potential att n? 60 000 passagerare (vilket motsvarar 30 000 nya
besökare) som skulle innebära 130 000 nya gästnätter, nära 150 miljoner i
omsättningsökning till regionen och 14 miljoner mer i skatteintäkter.
Maria Cederberg, VD p? Destination Vemdalen, ser möjligheterna för de mindre
företagen i kommunen. ?Utredningen visar att det finns en ekonomisk bärighet
i att utveckla Hedlanda. Investeringskostnaden kan vara avbetald p? ca 15 ?r
och efter det kommer den att generera intäkter p? ca 70 miljoner per ?r.
Näringen tror p? det här och är beredd att vara med i satsningen och de nya
besökarna skulle innebära mycket för omr?dets sm?företagare. Fr?gan är allts?;
har vi r?d att inte göra den här satsningen??

Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen
Eva Nordström, Hede företagargrupp
Torgny Svensson, chef Skistar Vemdalen
Jonas Kojan, VD Destination Funäsfjällen
För mer information, kontakta Jonas Kojan, Destination Funäsfjällen. 070-628 99 79

Funäsfjällen erbjuder Skandinaviens största skidomr?de. Här finns 135 nedfarter, 300 kilometer längdsp?r, 450 kilometer skoterleder och nio fjällbyar.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy