Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Gert Klötzke, erfaren kock och ständig inspirationskälla för studenter och anställda vid Restauranghögskolan, och Bonnie Nardi, ledande forskare som starkt har influerat och format det internationella forskningsomr?det människa-dator interaktion, har utsetts till hedersdoktorer vid Ume? universitets samhällsvetenskapliga fakultet.
Gert Klötzke har sedan 1998, som adjungerad professor och gästlärare, kontinuerligt bidragit till Restauranghögskolans utveckling, i synnerhet utbildningen inom matlagning och service. Han bjuder generöst p? sin kunskap och erfarenhet.
I vidare bemärkelse har Gert Klötzke medverkat till att utveckla Restauranghögskolans nätverk i världen med personer, organisationer och gastronomiska utbildningsinstitutioner runtom i världen, exempelvis The Institute of Technical Education (ITE) i Singapore.
Gert Klötzke har i samverkan med de anställda lärarna kontinuerligt bidragit till utveckling av kursers inneh?ll, undervisning och examinationsformer.
Gert Klötzke verkar även som coach i Sveriges och Finlands kocklandslag, i WACS (The World Association of Chefs’ Societies) och som domare och arbetar med utveckling av tävlingsbedömning inom WACS. Gert varvar sin närvaro vid Restauranghögskolan med olika vitt skilda gastronomiska uppdrag.
Professor Bonnie Nardi har utnämnts till hedersdoktor för hennes framst?ende och l?ngvariga forskningssamarbete med samhällsvetenskaplig fakultet, Ume? universitet, specifikt institutionen för Informatik.
Bonnie Nardi har genom samarbete med forskare vid Ume? universitet bedrivit världsledande och välciterad forskning av stor betydelse för utveckling av s?väl samhällsvetenskaplig forskning som utbildning. Specifikt har Bonnie Nardi bidragit till utveckling av människocentrerade och socialt h?llbara ansatser till design samt utveckling av informationsteknik, en kärnfr?ga för det samhällsvetenskapliga ämnet informatik.
Bonnie Nardis forskning har starkt influerat och format det internationella forskningsomr?det människa-dator interaktion (MDI) och hennes arbete som forskare inom omr?det har inspirerat m?nga andra forskare att bidra till denna utveckling, inte minst vid Ume? universitet.
Bonnie Nardi är verksam vid Donald Bren School of Information an Computer Sciences, University of California Irvine, USA.
För mer information om Gert Klötzke, kontakta gärna:
Ute Walter, förest?ndare för Restauranghögskolan, Ume? universitet
Telefon: 072 ? 516 71 91, 090 ? 786 71 91
E-post: [email protected]
För mer information om Bonnie Nardi, kontakta gärna:
Victor Kaptelinin, professor vid Institutionen för informatik, Ume? universitet
Telefon: 070 – 647 88 02
E-post: [email protected]
Porträttbild Gert Klötzke
Porträttbild Bonnie Nardi

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Authors
Top