Ny vd utsedd i Hush?llningssällskapet Sk?ne

Sven Fajersson har utsetts till vd för Hush?llningssällskapet Sk?ne.
Efter att Hush?llningssällskapet Malmöhus och Hush?llningssällskapet Kristianstad tagit beslut om samg?ende den 1 januari 2015 har man sökt ny vd för det nya Hush?llningssällskapet Sk?ne.
? Vi är övertygade om att Sven Fajersson, med sin stora erfarenhet och sitt breda kontaktnät inom lantbruksbranschen, är rätt person att leda det nya Hush?llningssällskapet. Ett starkt kunskapsföretag, med m?lsättningen att tydligt bidra till utvecklingen av det sk?nska lantbruket, säger Per Lindahl, ordförande i interimsstyrelsen för Hush?llningssällskapet Sk?ne.
Om Hush?llningssällskapet Sk?ne
Hush?llningssällskapet Sk?ne, inklusive dotterbolag, kommer att vara det största hush?llnings-sällskapet i Sverige med ca 7 500 medlemmar och 160 medarbetare samt ha en total omsättning i storleksordningen 165 miljoner kronor. Verksamheten best?r bl. a. av forskning och utveckling, fältförsök, odlingsutveckling, odlarservice, landsbygdsr?dgivning, konsulttjänster inom mat och hälsa, skogs- och lantbruksdrift samt konferensanläggningen Bjärsjölag?rds Slott.
Hush?llningssällskapets naturbruksgymnasium, Önnestadsgymnasiet, drivs som friskola i Hush?llningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB/HUSKAB medan skogsförvaltning och skoglig r?dgivning sker via Hush?llningssällskapet Skogsförvaltning i Syd AB, b?da helägda dotterbolag. Hush?llningssällskapets samlade lantbruksr?dgivning kommer bedrivas i det delvis personalägda dotterbolaget HIR Sk?ne AB, som även är arrangör för Borgeby Fältdagar.
För mer information, kontakta:
Per Lindahl, tel. 0705-25 64 54 Ordförande i interimsstyrelsen för Hush?llningssällskapet Sk?ne
Sven Fajersson, tel. 0705-495391 vd Hush?llningssällskapet Sk?ne

Kunskap för landets framtid
Hush?llningssällskapen är en frist?ende medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande p? landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.
V?ra konsulter erbjuder r?dgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom v?ra landsbygdsutvecklare.
Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.
För mer information g? till http://www.hushallningssallskapet.se
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top