Ny styreformann i Norsk Kaffeinformasjon

Oslo: Administrerende direkt?r Olav Munch i Kaffehuset Friele overtar som ny styreformann i Norsk Kaffeinformasjon (NKI).

Olav Munch har v?rt administrerende direkt?r i Friele og nestleder i NKIs styre i fem ?r.
– ? kunne spille en rolle innen norsk kaffebransje er et stort privilegium. Det er f? produkter p? linje med kaffe der s? mange har et forhold til og interesse av, samtidig som det skjer en sv?rt spennende utvikling i bransjen, sier Olav Munch, som ble valgt p? Norsk Kaffeinformasjons generalforsamling onsdag.
Munch overtar som styreformann etter Tor Glavin, direkt?r i Joh. Johannson Kaffe. Glavin er lenge regnet blant nestorene i norsk kaffebransje med 25 ?rs fartstid i Joh.-Kaffe, og 20 ?r i styret til Norsk Kaffeinformasjon, hvorav de siste 10 som styreformann.
– Spydspiss i kaffeverdenen
– Det har v?rt fantastisk ? v?re en del av norsk kaffebransje, som internasjonalt lenge er vurdert som en spydspiss, b?de n?r det gjelder god kaffekvalitet og h?yt kaffeforbruk, sier Glavin. Ved ? holde kvalitetsfanen h?yt har b?de Norsk Kaffeinformasjon og norske kaffeleverand?rer gitt viktige bidrag, sier han.
God kaffekvalitet er grunnlaget for v?rt h?ye kaffekonsum, og det er fortsatt blant de viktigste oppgavene fremover for NKI og akt?rene i bransjen. Arbeidet for st?rre kaffekunnskap og -interesse skal fortsette, understreker Munch.
Daglig leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon er glad for at Olav Munch tar oppgaven som ny styreformann i bransjens fellesorganisasjon.
P? NKIs generalforsamling i Oslo onsdag ble Espen Gjerde valgt inn i NKIs styre som erstatter for Tor Glavin fra Joh. Johannson Kaffe.
Kontaktperson: Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50, mobil 480 40 862

Norsk Kaffeinformasjon
– Et opplysningskontor for kaffe som jobber for et h?yest mulig kvalitetsniv? p? kaffe i Norge i alle ledd, b?de p? den ferdig brente r?varen vi kj?per i butikken og p? det ferdige brygget i kaffekoppene hjemme og p? utesteder.
– Den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er n?ringens n?ytrale faginstans.
– Informasjonskontoret ble opprettet i 1962 og fylte 50 ?r i fjor.
Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe. V?rt form?l er ? arbeide for et h?yest mulig kvalitetsniv? p? kaffe i Norge i alle ledd, b?de p? den ferdig brente r?varen vi kj?per i butikken, og p? det ferdige brygget i kaffekoppen i hjem og p? utesteder. Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er n?ringens n?ytrale faginstans. Informasjonskontoret ble opprettet i 1962.

Authors

Related posts

Top