SE

Ny statistik fr?n Svenska Ägg – boom för ekologiska ägg

Ny statistik fr?n Svenska Ägg visar att antalet värphöns som producerar ekologiska ägg ökar kraftigt. Fr?n januari i ?r till och med mars nästa ?r räknar man med en tjugoprocentig ökning. Anledningen är att fler och fler konsumenter väljer ekologisk mat, och ägg är ett av de baslivsmedel som självklart har ekologiska alternativ.

Äggkonsumtionen i Sverige har ökat generellt, men i sommar har m?nga konsumtenter bokstavligen sett tomma hyllor där det vanligtvis st?r ekologiska ägg.
– Efterfr?gan har ökat mycket snabbt och flera av v?ra medlemmar ställer nu om sin produktion, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare p? Svenska Ägg.
En del ställer om sin konventionella produktion och en del bygger helt nytt. Omställningstiden är flera m?nader fr?n beslut till att äggen som produceras hamnar i butiken. Bara att kläcka fram och föda upp ekologiska unghöns tar cirka fem m?nader. Dessutom behövs tid för om- eller nybyggnation av stall för hönsen.
Ekohönan ska kunna röra sig fritt i stallet och hon m?ste ha möjlighet att g? ut i en beteshage. Där kan alla hönor krafsa, sprätta, sandbada, picka mask och beta gräs när vädret till?ter. Hönsen kan även sprätta och “bada” i ett strömaterial, sand, kuttersp?n eller liknande p? golvet inne i stallet.
En av de bönder som ställt om är Mikael Gilbertsson p? Stjernsunds g?rd utanför Askersund.
– Efterfr?gan är jättestor. Dessutom är det kul med de frig?ende hönsen, säger Mikael Gilbertsson
Fakta om ekologiska ägg

Andelen ekologiska ägg av den totala äggproduktionen är i dagsläget drygt 12%.
Ekologiska värphöns ska ha möjlighet att g? ute när vädret till?ter.
Varje höna ska ha fyra kvadratmeter utomhus.
Minst 95 % av fodret ska vara ekologiskt odlat
Ekologiska höns h?lls frig?ende och har lite mer plats inomhus än de konventionella.

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. V?ra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag ? alla med m?let att producera goda, nyttiga och säkra ägg. Läs mer p? www.svenskaagg.se.

Similar Posts