SE

Ny enkät visar: Röd-grön-rosa partier vill ha ?tgärder mot köttkonsumtionen

Det är stora skillnader mellan de politiska partierna när det gäller synen p? matens miljöp?verkan och vilka ?tgärder som bör vidtas för att minska den. Det visar den stora partienkät som Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, l?tit göra. Enkätsvaren i deras helhet finns p?: http://media.smmi.nu/2014/06/SMMI_enkat2.pdf
SMMI fr?gade vilka de viktigaste miljö- och klimatp?verkande faktorerna när det gäller v?r livsmedelsproduktion och -konsumtion är, vilka politiska styrmedel partierna förespr?kar när det gäller matens miljö- och klimatp?verkan samt hur ett l?ngsiktigt arbete med att minska matens miljöp?verkan bör utformas.
Där de borgerliga partierna betonar produktmärkning, ?tgärder mot matsvinn och i n?gra fall vikten av att gynna inhemsk livsmedelsproduktion sätter framför allt V, MP och Fi de höga köttkonsumtionsniv?erna i fokus.
Vänsterpartiet vill ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion, med en minskning p? 25 procent till ?r 2020 jämfört med 1990 ?rs niv?er. Miljöpartiet förespr?kar en ?kraftigt minskad köttkonsumtion? och vill minska köttandelen i offentliga m?ltider med 25 procent till 2020. Och Feministiskt initiativ vill införa en särskild köttskatt.
? Vi hoppas att riksdagen inom en snar framtid enas om att minska köttkonsumtionen i Sverige, säger Sanna Ekedahl, talesperson för Svensk mat- och miljöinformation.
Enligt FN st?r animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är en större andel än utsläppen fr?n den samlade transportsektorn (inklusive flyget). I Sverige har köttkonsumtionen ökat med cirka 50 procent de senaste 20 ?ren.
Under Almedalsveckan p? Gotland i somras bedrev SMMI opinion för införandet av just en köttskatt. S?väl Miljöpartiets som Vänsterpartiets miljöpolitiska talespersoner skrev under organisationens upprop för köttskattt, och Feministiskt Initiativ lade fram det mest konkreta förslaget hittills när de p? DN Debatt föreslog en köttskatt p? 10 kronor per kilo kött. Även Socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson öppnade upp för möjligheten att införa en köttskatt.

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi verkar för en h?llbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Det gör vi genom att informera om hur matindustrin p?verkar miljön och klimatet. Vi ger information för att allmänheten ska kunna minimera sin negativa miljö- och klimatp?verkan genom den mat som konsumeras.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Concours Mondial   #Sauvignon Blanc-viner   #Vallagon Sauvignon Blanc