Ny ?tervinningsstation ställs ut vid Wieselgrensgatan

Den 1 september kommer ?tervinningsstationen p? Wieselgrensgatan 10, vid Bjurslättsplan, att ?ter ställas ut. Stationen togs bort 2012 när nya bostäder skulle byggas p? platsen.

? Vi är mycket glada över att kunna ?teretablera stationen, d? den behövs i omr?det och var uppskattad av de boende innan den försvann, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Med stationen tillbaka p? plats igen, f?r hush?llen det närmare och det blir enklare att källsortera förpackningar.
P? ?tervinningsstationen lämnar du dina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Grovsopor lämnas till fastighetsägarens miljörum eller p? n?gon av kommunens ?tervinningscentraler.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av olika material till att du aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
P? FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis lämnar verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För ytterligare information:
Magnus Örnborg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 74
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top