Mat

Nortura bryter markedsf?ringsloven

Grilstad AS klaget Nortura SA inn for N?ringslivets Konkurranseutvalg (NKU) for brudd p? markedsf?ringsloven. NKU har avgitt sin uttalelse, og har kommet til at designet p? Gilde Spekeskinke utgj?r et brudd p? markedsf?ringslovens § 30 (ulovlig etterligning). Det er spesielt innarbeidelsen i markedet for Strandaskinke og Stranda sin unike bruk av den bl? fargen som er vektlagt.
Tidligere i ?r fremmet Grilstad, med hjelp fra Acapo AS, et krav om endring av Nortura sitt design p? Gilde Spekeskinke ur?kt 150 g og tre varianter av Gilde sine frosne hamburgere. NKU har n? levert sin uttalelse.
Ang?ende Strandaskinke skriver NKU: ?? har kommet til at forpakningen for GILDE spekeskinke anvendt av innklagede er en ulovlig etterligning av forpakningen for klagers produkt STRANDASKINKE.? Videre uttaler NKU: ?? forpakningen har oppn?dd s?rpreg gjennom ? v?re innarbeidet i markedet. Det er ingen andre kj?ttp?leggsprodusenter som benytter bl? heldekkende bakgrunnsfarge for spekeskinke.?
Strandaskinke har v?rt p? markedet siden tidlig 90-tallet, og som NKU vektlegger, har produktet innarbeidet et s?rpreg gjennom designet p? forpakningen. Strandaskinke er, og har gjennom mange ?r v?rt, et av Grilstad sine mestselgende produkter. Strandaskinke har status som et kjent kvalitetsprodukt innen kategorien spekevarer, og er det desidert mest solgte spekeskinkeproduktet i Norge. Grilstad har en total markedsandel p? spekeskinke i verdi p? 45,5%. Enkeltproduktet Strandaskinke ligger med en markedsandel p? 25,2%. (Kilde: Nielsen, siste 52 uker pr 07.09.14.)
NKU uttaler ogs? at ?? forpakningens likhet med STRANDASKINKE medf?rer en fare for forveksling blant en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. All den tid STRANDASKINKE har en betydelig markedsandel, m? dette anses som en urimelig utnyttelse av konkurrentens posisjon.? Dette samsvarer godt med det Grilstad har reagert p?. Grilstad var skuffet over at den st?rste akt?ren p? kj?tt i Norge tydde til etterligning p? dette produktet, og er forn?yd med uttalelsen fra NKU i saken.
?Vi i Grilstad er stolt av produktet Strandaskinke, og jobber kontinuerlig med videreutvikling av den h?ye kvaliteten p? produktet. Norge har et tradisjonelt forbruk p? spekeskinke, men det er flere forbrukere som har blitt inspirert av tradisjoner fra S?r-Europa hvor spekeskinke brukes i st?rre omfang. Stranda vektlegger dette, og ?nsker ? bidra til ? inspirere forbrukeren i Norge til ? bruke spekeskinke i flere sammenhenger,? uttaler marketingdirekt?r Oskar Gj?rde.
Om designet p? hamburger har NKU uttalt at Nortura ikke ulovlig har etterlignet Grilstad sine hamburgere.
Grilstad ?nsker sunn og god konkurranse i varegruppene og mener det er bra at andre leverand?rer utfordrer markedslederen, men at m?let om ?kte markedsandeler s?kes n?dd ved ulovlig etterligning reagerer Grilstad sterk mot. At NKU ga Grilstad medhold i saken om Strandaskinke stimulerer til videre arbeid for ? skape unike produkter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arne Hjeltnes   #Coop Smak   #Harald Osa   #Svein Fanebust