Matlaging

Norske forbrukere vil ha st?rre utvalg av Fairtrade-produkter

2013 ble et godt ?r for Fairtrade Norge. Totalt ?kte omsetningen av Fairtrade-merkede varer med 44 millioner fra ?ret f?r. I fjor handlet norske forbrukere Fairtrade-merkede produkter til en verdi av 533 millioner kroner. Veksten av bananer ?kte med hele 45 prosent.

-Dette er sv?rt gledelig. Det viser at interessen for b?rekraftige og rettferdig handlet varer er stigende. Det er b?de forbrukere og n?ringsliv som ettersp?r Fairtrade-merkede varer, sier daglig leder i Fairtrade Norge, Marianne St?rseth.

I flere ?r har det v?rt kaffe og blomster som er de mest etterspurte Fairtrade produktene blant norske forbrukere. Dette er fortsatt den st?rste produktgruppen, mens salget av Fairtrade-merkede bananer var det som ?kte mest i 2013.

-Trendene peker i retning av at vi blir stadig mer opptatt av hva vi f?r i oss. Vi vil vite hvor og under hvilke forhold varen er produsert. Det siste ?ret har det v?rt et stort fokus p? at det er funnet giftstoffer i tradisjonelle bananer her i Norden. I de Fairtrade-merkede bananene fant man derimot ingen spor av giftstoffer, og det har f?rt til en salgs?kning p? mellom 50 og 60 prosent i Sverige, forteller St?rseth.

Da det i fjor h?st ble gjennomf?rt en stor kartlegging av norske forbrukeres forhold til Fairtrade, viste unders?kelsen av merkeordningen har stor tillit hos befolkningen. 85 prosent av nordmenn kjenner til Fairtrade-merket. Samme unders?kelse viste ogs? at vi vil ha mer utvalg av Fairtrade-merket frukt og gr?nt.

-Selv om 2013-tallene viser en positiv vekst, er ikke nordmenn forn?yd med utvalget av Fairtrade-produkter. Unders?kelsen viser at norske forbrukere ettersp?r flere og mer variert utvalg. Derfor er et av v?re viktigste m?l at det skal komme flere norske Fairtrade-merkede produkter av god kvalitet p? markedet, sier St?rseth.
Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker b?nder og arbeidere i fattige land. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan de selv bekjempe fattigdom.

Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for b?nder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en b?rekraftig framtid.

Fairtrade-merking av produkter er et konkret og p?litelig verkt?y for import?rer og forbrukere i Norge som ?nsker ? bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge.

Similar Posts