Konsumentsp?rsm?l

Norsk Kylling tilbakekaller enkelte Kl?ver-, Kl?verkylling-, Solvinge-, Stolte Hane- og Godt Kj?p-produkter

Etter en gjennomgang hos Norsk Kylling er det avdekket manglende pr?vetaking av varmebehandlede grillprodukter ved best f?r-dato. Mattilsynet har senest forrige uke gjennomf?rt testing av flere grillprodukter p? best f?r-dato uten ? finne avvik i forhold til regelverket og lovkravet. Norsk Kylling velger allikevel ? tilbakekalle alle disse produktene etter f?re-var-prinsippet. Dette omfatter alle grillede, stekte og varmebehandlede produkter (Kl?ver, Kl?verkylling, Solvinge, Stolte Hane og Godt Kj?p). Det gjelder ikke grillede, stekte og varmebehandlede p?lser og p?legg.
Alle kunder uavhengig av n?r de kj?pte disse produktene f?r refundert pengene eller ny vare (b?de ferske og fryste produkter) ved ? henvende seg i butikken.

Norsk Kylling selger produkter til kjedene Bunnpris og REMA 1000, samt til Cardinal Foods.

Innf?rer 0-toleransegrense for listeria
Forrige fredag varslet Norsk Kylling Mattilsynet om at selskapet stengte en avdeling for ? gj?re en totalrenovering. I den nye avdelingen og etter nye rutiner innf?res en 0-toleransegrense for listeria ved pakkedato av varmebehandlede grillprodukter.
Regelverket tillater en liten mengde listeria ved pakkedato og inntil 100 colonidannede enheter listeria p? siste forbruksdag, men Norsk Kylling innf?rer n? en 0-toleransegrense ved pakkedato.
Norsk Kylling sine rutiner og tester viser at alle grillprodukter har v?rt innenfor lovkravet ved pakkedato, og Mattilsynets pr?vetakinger p? siste forbruksdag i butikk viser det samme. Allikevel tilbakekalles overnevnte produkter etter f?re var-prinsippet, ettersom selskapet mangler dokumentasjonen og testing av disse produktene ved best f?r-dato.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direkt?r Norsk Kylling, Frode Marthinsen
Tlf. 951 59 666, e-post [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy