Matlaging

Norsk Kaffeinformasjon og SCAA fornyer samarbeid for godkjenning av kaffetraktere

Oslo: Norsk Kaffeinformasjons laboratorium European Coffee Brewing Centre (ECBC) fornyer samarbeidsavtalen for godkjenning av kaffetraktere med USAs bransjeorganisasjon Speciality Coffee Association of America (SCAA).
ECBC og SCAA er n?ytrale bransjeorganisasjoner og akt?rer innenfor kaffeindustrien som upartisk og etter gjeldende standarder, tester og evaluerer kaffeutstyr.
Avtalen omfatter begge organisasjonenes godkjenningsprogrammer for kaffetraktere. Organisasjonenes respektive godkjenningsprogrammer for kaffetraktere til hjemmebruk er separate, men basert p? de samme identiske tekniske krav.
– Vi er sv?rt glade for ? kunngj?re samarbeidet med SCAA, og vi ser frem til ? jobbe sammen i ? utvikle sertifiseringsprogrammet ytterligere, sier fagansvarlig Ole S?nsteb? ved Norsk Kaffeinformasjons laboratorium ECBC i Oslo.
Siden etableringen i 1975 har kaffelaboratoriet ECBC i Oslo utf?rt testing og godkjenning av kaffetraktere b?de for proff- og hjemmemarkedet.
Fremmer bedre kaffekultur
B?de ECBC og SCAA er enige om at gode kaffetraktere bidrar til en bedre kaffekultur og arbeider s?ledes blant annet for ? fremme kaffemaskiner av h?y kvalitet. Godkjenningsprogrammene for kaffetraktere er utarbeidet for ? teste og evaluere, samt anerkjenne kaffetraktere som evner ? lage uts?kt kaffe.
Kravene i begge programmene er basert p? flere ti?rs bransjekunnskap og forskning ved Coffee Brewing Center (Pan American Coffee Institute) og ECBC. Programmene tar utgangspunkt i riktig vanntemperatur, traktetid og evnen til ? brygge konsekvent innenfor ECBC eller SCAAs Golden Cups anbefalinger.
– Vi er sv?rt forn?yd med ? fornye v?rt langvarige samarbeid med ECBC. Dette har resultert i et forbedret godkjenningsprogram som identifiserer kaffetraktere som oppfyller de strenge, felles standardene for trakting av uts?kt kaffe, sier direkt?r Ric Rhinehart i SCAA.
Gjensidig forpliktet
Det siste ?ret har ECBC og SCAA koordinert og samarbeidet om samkj?ring av testkravene og prosedyrene i de to godkjenningsprogrammene. ECBC og SCAA vil ogs? forplikte seg til ? diskutere og samarbeide om eventuelle endringer samt videreutvikling av de respektive programmene. Videre forplikter organisasjonene seg til ? evaluere sine krav og testprosedyrer regelmessig, for en formell samkj?ring av programmene.
Kontaktperson:
Norsk Kaffeinformasjon, fagansvarlig Ole S?nsteb?, tlf. 23 13 18 50 eller 934 26 262
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50 eller 480 40 862
Mer om ECBC: www.kaffe.noMer om SCAA: www.scaa.org

Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe. V?rt form?l er ? arbeide for et h?yest mulig kvalitetsniv? p? kaffe i Norge i alle ledd, b?de p? den ferdig brente r?varen vi kj?per i butikken, og p? det ferdige brygget i kaffekoppen i hjem og p? utesteder. Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er n?ringens n?ytrale faginstans. Informasjonskontoret ble opprettet i 1962.

Similar Posts