Konsumentsp?rsm?l

NorgesGruppen til Aegis

NorgesGruppen har valgt Aegis Media Norge som fremtidig samarbeidspartner for levering av mediebyr?tjenester.
– Vi har v?rt i en lang prosess for ? kartlegge v?re behov, utfordringer og muligheter. Etter en totalvurdering har vi n? kommet frem til at Aegis Media Norge er det beste alternativet for oss, sier Kjell Olav Mandt Larsen, administrerende direkt?r i NorgesGruppen KonsernAnskaffelser.
Hoved?rsaken til byr?valget er at Aegis-grupperingen har en integrert konsernmodell p? plass.
– B?de st?rrelsen og kompleksiteten i v?re behov gj?r at vi legger beslag p? betydelige ressurser hos v?r samarbeidspartner. Det kan gj?re det utfordrende ? samarbeide med kun ett mediebyr?. En konsernbasert betjeningsmodell ?pner for st?rre tilgang p? ressurser og kompetanse p? tvers, samtidig som den enkelte akt?r sikres optimalisering av egne interesser. Vi har store forventninger med samarbeidet til Aegis, sier Mandt Larsen.
Det 17-?rige samarbeidet med MEC har v?rt innholdsrikt og fruktbart, men vil n? bil avrundet.
– Det at vi har hatt en s? lang relasjon sier vel det meste om samarbeidsforholdet v?rt og kvaliteten p? det de har levert. Det vil alltid v?re med delte f?lelser man avrunder et s? langt og tett samarbeid, sier Mandt Larsen.
Det nye samarbeidet med Aegis Media Norge trer i kraft 1. juli i ?r.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:
[email protected], mob. 900 39 083
[email protected], mob: 928 92 492
NorgesGruppen er landets st?rste handelshus. V?r kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Gjennom v?re dagligvarekjeder representerer konsernet en markedsandel p? 38,5 prosent innen dagligvarehandelen. NorgesGruppen har over 1 750 dagligvarebutikker, rundt 500 kiosker og rundt 30 000 medarbeidere tilknyttet seg.
Aegis Media i Norge best?r av mediebyr?ene Carat og Vizeum, kommunikasjonsbyr?et isobar, samt Digital performance marketing byr?et iProspect. Byr?konsernet har rundt 130 medarbeidere og har en medieomsetning er p? n?rmere 2 milliarder.

Similar Posts