Gastronomi

NorgesGruppen inn i dansk dagligvarehandel

NorgesGruppen inng?r i dag en avtale som gj?r at selskapet blir st?rste aksjon?r i det danske dagligvareselskapet Dagrofa.
Sist fredag ble det kjent at Konkurransetilsynet i Danmark ga gr?nt lys for aksjekj?pet. I dag fullf?res den omfattende transaksjonen som gj?r at NorgesGruppen blir eier av 49 prosent av Dagrofa.
Dagrofa omfatter blant annet SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min K?bmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros ? og virksomheter innenfor storhusholdning. Dagligvarekjedene som er tilknyttet Dagrofa har en markedsandsel p? ca 17 prosent.
Den nye avtalen omfatter ogs? at et stort antall selvstendige kj?pmenn blir aksjon?rer i Dagrofa. Det betyr at de positive erfaringene fra NorgesGruppen overf?res til Dagrofa. I NorgesGruppen har man sv?rt positive erfaringer med ? ha kj?pmennene p? eiersiden.
Fra og med i dag er konsernsjef i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen, styreleder i Dagrofa.
– Vi vet naturligvis at Dagrofa og de tilknyttede kjedene har v?rt hardt presset de siste ?rene, ikke minst p? grunn av at Danmark har v?rt hardt rammet av finanskrisen. Vi har tro p? at vi sammen med kj?pmennene skal snu den negative utviklingen slik at vi kan vinne tilbake tapte andeler i det danske dagligvaremarkedet, sier Korneliussen.
Samtidig med at transaksjonen sluttf?res, skjer det ogs? lederskifte i Dagrofa. Selskapets mange?rige administrerende direkt?r, Henrik Gundelach, slutter. N?v?rende innkj?ps- og kategoridirekt?r, Per Thau, tar over som ?verste sjef.
Ytterligere opplysninger: Konserndirekt?r for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, Per Roskifte: 41516500
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy