NorgesGruppen godkjent som ny deleier i Dagrofa

Danske konkurransemyndigheter har i dag godkjent at NorgesGruppen kan bli ny deleier i Dagrofa i Danmark.

Dagrofa omfatter blant annet SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min K?bmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros og virksomhetene innenfor storhusholdning. Partene planlegger ? underskrive en endelig kj?psavtale 31. oktober.
– NorgesGruppen er tilfreds med beslutningen fra danske konkurransemyndigheter. Godkjennelsen er et viktig grunnlag for en endelig avtale med Skandinavisk Holding A/S om overtagelse av deres eierandel p? 55 % i Dagrofa. Derfor satser vi n? p? ? kunne underskrive en endelig kj?psavtale 31. oktober, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.
Partene har avtalt ikke ? kommentere pris og ?vrige vilk?r i avtalen.
Lang prosess
NorgesGruppen undertegnet den 21. januar 2013 en avtale om pris og vilk?r med Skandinavisk Holding A/S. Samtidig ble det inng?tt en avtale med KFI Erhvervsdrivende Fond om et fremtidig samarbeid. Partene har frem til i dag ventet p? en godkjennelse av avtalen fra Det danske konkurransetilsynet.
Parallelt med denne prosessen har det v?rt arbeidet med ? sikre maksimal st?tte om en endret eierstruk-tur fra kj?pmennene i SPAR-kjedene og SuperBest, som via medeierskap skal forsterke samarbeidet med Dagrofa. N?r en endelig avtale er p? plass, blir en rekke SuperBest- og Spar-kj?pmenn medeiere av Dagrofa sammen med KFI og NorgesGruppen. Som f?lge av at kj?pmennene trer inn p? eiersiden, vil NorgesGruppen eie under 50 prosent av Dagrofa. Prosessen med kj?pmennene har v?rt s?rdeles positiv, ettersom nesten alle de selvstendige kj?pmennene st?tter opp om avtalen.
Veien banet for et sterkt Dagrofa
– N? er veien banet for at SuperBest, EUROSPAR, SPAR, Min K?bmand og KIWI kan bli danskenes foretrukne innkj?pssteder i det danske dagligvaremarkedet. Det skal skje som et resultat av at Dagrofa blir en samlet og sterk enhet, sier Tommy Korneliussen.
– Vi gleder oss spesielt til ? invitere kj?pmennene i SuperBest- og SPAR-kjedene velkomne som nye medeiere i Dagrofa. Fra Norge har vi s?rdeles gode erfaringer med ? inng? forpliktende samarbeid med engasjerte og dyktige kj?pmenn, sier Tommy Korneliussen.
Eventuelle sp?rsm?l rettes til: B?rd Gultvedt, direkt?r n?ringspolitikk og myndighetskontakt, NorgesGruppen: 91335104
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Authors

Related posts

Top