Mat

NorgesGruppen fjerner 90 tonn salt fra det norske kostholdet

Meny, Kiwi, Spar og Joker fjerner tilsatt salt i kj?ttdeiger og andre deigprodukter.

Meny, Kiwi, Spar og Joker fjerner saltet fra egne merkevarer og stiller samme krav til alle leverand?rer av kj?ttdeig og karbonadedeig. Tiltaket gir umiddelbare utslag p? saltinntaket til nordmenn.
Tilsvarer 90 tonn salt ?rlig
Mens helsemyndighetene anbefaler et daglig inntak p? 5 gram salt, inntar nordmenn 10 gram salt hver dag. Kj?ttdeig alene bidrar til at saltforbruket er s? h?yt som det er. Beregninger fra matforskningsinstituttet Nofima viser at kj?ttprodukter gir et saltinntak p? mellom 1,7 og 2,4 gram per dag.
NorgesGruppen har siste ?r solgt n?rmere 9000 tonn deiger med salt og vann. 90 tonn salt fjernes n? fra det norske kostholdet, noe som inneb?rer at hver nordmann reduserer daglig saltinntak med 15 prosent de dagene man velger kj?ttdeig uten salt istedenfor med salt.
-Potensialet for saltkutt er enormt dersom resten av bransjen f?lger etter, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen. Vi har regnet p? at innsparingspotensialet er n?rmere 270 tonn salt ?rlig. Vi forventer at andre produsenter og dagligvareakt?rer f?lger etter, sier Korneliussen.
Mindre salt – bedre folkehelse
En konsekvens av at vi spiser dobbelt s? mye salt som vi b?r, er at mange utvikler hjerte- og karsykdommer, som i verste fall f?rer til en tidligere d?d. Den danske forskeren Ulla Toft har beregnet at man kan spare 1 000 liv hvert eneste ?r ved ? redusere det gjennomsnittlige saltinntaket med tre gram om dagen. En slik reduksjon kan ogs? f?re til 400 000 f?rre personer med h?yt blodtrykk, viser en dansk unders?kelse.
? ? redusere saltinntaket er et av de mest effektive virkemidlene vi kan gj?re for ? bedre folkehelsen, sier Aina Marie Lien, ern?ringsfysiolog i NorgesGruppen.
Un?dvendig med salt i deiger
Norge har, som eneste land i Europa, tradisjon for ? tilsette 1 prosent salt og vann til kvernet kj?tt. Historisk hadde det en god begrunnelse, da tilsatt salt bidro til ?kt holdbarhet og bindeevne i kj?ttet, som var viktig den gang mange lagde kj?ttkaker hjemme p? kj?kkenet. I dag har kj?ttdeig uten salt like god holdbarhet, og den er dessuten best egnet til norske forbrukeres nye matvaner med taco og pasta p? menyen.
Bedre merking fra desember
Mange vet at for mye salt er farlig, men f? vet hva som er mye salt og hvilke produkter som har et h?yt saltinnhold. Matvarer blir tydeligere merket fra desember i ?r, i tr?d med nye felles merkeregler i EU og Norge. Fra desember skal saltmengden oppgis, og informasjonen skal bli lettere ? lese.
-Vi ?nsker ? bidra til at forbrukerne blir mer bevisste p? sitt saltinntak og at flere sjekker saltinnholdet i maten. Mange vil nok bli overrasket over hvor mye salt de spiser, forteller Lien.
Om salt og kj?ttdeiger
– Nordmenn kj?per 30 330 tonn kj?ttdeig, karbonadedeig eller kyllingkj?ttdeig per ?r.
– Nordmenn spiser gjennomsnittlig en middag med kj?ttdeig hver uke. Hver enkelt vil redusere saltinntaket med om lag 1,5 gram, tilsvarende 15 prosent, de dagene man velger kj?ttdeig uten salt i stedet for med salt. Prisbevisste forbrukere og barnefamilier spiser gjerne kj?ttdeig to middager i uken, noe som da tilsvarer en saltreduksjon p? tre gram i uken.
– Kj?ttprodukter er en av matvaregruppene som bidrar med mest salt, mellom 17 og 24 prosent av det totale saltinntaket.
Om NorgesGruppens helse og ern?ringsstrategi
– M?let til NorgesGruppen er ? redusere salt med 15 prosent i gjennomsnitt for de varegruppene som bidrar med mest salt.
– Helsestrategien har tre fokusomr?der med tilh?rende konkrete m?lsetninger frem mot 2017:
o ?ke salget av frukt og gr?nt, grovt korn og fisk
o Redusere salt og sukker
o Balansere utvalg, egne merkevarer og informasjon
For mer informasjon, ta kontakt med:
Per Roskifte, konserndirekt?r kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, tlf.: 415 16 500
(Foto: Kimm Saatvedt/NorgesGruppen)
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

hastags:

#Tommy Korneliussen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy