NKK ber om dispensasjon

NKK har sendt f?lgende tilsvar til Mattilsynet:
Ad: Opph?r av mulighet for tillatelse til innf?rsel av unge uvaksinerte dyr fra rabiesfrie land
Vi viser til deres ref 2014/56111.
Norsk Kennel Klub er positive til at Mattilsynet iverksetter tiltak for ? hindre innf?rsel av unge dyr som blir ulovlig videresolgt i Norge, samt ? redusere smittefaren fra gatehunder som innf?res til landet. Vi deler fullt ut Mattilsynets syn p? at Norge ikke lenger kan ignorere den risikoen for norsk dyrehelse en slik innf?rsel medf?rer.
Opph?r av muligheten for tillatelse til innf?rsel av unge uvaksinerte dyr fra rabiesfrie land har imidlertid langt st?rre ringvirkninger enn ? redusere risikoen for ulovlig videresalg av valper og redusere smittefaren ved import av gatehunder. Forbudet vil ramme ogs? de som til enhver tid overholder Mattilsynets lover og regler og som ikke medf?rer noen ?kt risiko for smitte i Norge.
Norge er et land med sm? populasjoner av mange raser. For ? opprettholde en genetisk variasjon som er helt n?dvendig i sunn hundeavl, er norske oppdrettere avhengig av ? kunne importere avlsmaterale fra utlandet. Den ordningen som n? innf?res vil gj?re dette langt vanskeligere. Det er en stor jobb ? sosialisere valper over 8 uker p? en god m?te, og mange utenlandske oppdrettere vil unnlate ? selge valper til Norge hvis de m? beholde dem ? og sosialisere dem ? til de er 15 uker gamle. Det er ogs? slik at i utlandet ser vi ofte en langt mindre utbredt sosialisering av valper enn det som er vanlig i Norge; det er ganske vanlig at de vokser opp i kennelanlegg hvor de ikke f?r den sosialiseringen i forhold til mennesker, steder, huslige lyder og ulike situasjoner etc slik NKKs avlsstrategi og veiledning tilsier. Tiden fra 8-15 uker er en sv?rt viktig del av valpens sosialiseringsperiode, og mange norske hundeeiere vil v?re skeptiske til ? ta inn en d?rlig sosialisert valp p? 15 uker. Riktig sosialisering av valper er en viktig del av grunnlaget for god dyrevelferd og et harmonisk hundehold.
Vi vil oppfordre Mattilsynet til ? se p? muligheten til ? innvilge dispensasjon fra de reglene som n? er innf?rt, slik at import fremdeles kan tillates under spesielle forhold. Vi foresl?r at ordningen som var gjeldene inntil 01.03.14 opprettholdes, men at det innf?res et tilleggskrav om at valpen m? v?re registrert i den nasjonale kennelklubben i sitt hjemland f?r importtillatelse kan gis. Norsk Kennel Klub vil p? sin side forplikte seg til ? kontrollere alle papirer p? importerte valper ved omregistrering til NKK, inkludert at eiers navn er det samme som s?kerens navn angitt i Mattilsynets importtillatelse. Ved en slik ordning vil vi sammen hindre videresalg av importerte valper samt import av gatehunder under 3 mnd alder.
Vi h?per Mattilsynet vil vurdere ? innf?re den dispensasjonen vi her foresl?r, i hvert fall inntil EUs nye kj?ledyrforskrift trer i kraft. Hvis det gis mulighet i den nye forskriften til ? kunne innvilge dispensasjon etter 29.12.14, h?per vi Mattilsynet vil gj?re det.
Med hilsen
NORSK KENNEL KLUB

NKK ble stiftet i Kristiania i 1898. Det var jegere som tok initiativet til dannelsen av en nasjonal kennelklubb. I jakthundmilj?et vokste det frem et behov for en hundestambok. For at man skulle komme videre i arbeidet med ? foredle jakthundrasene og avle frem mer konstante raser, var en stambok uunnv?rlig.
Norsk Kennel Klub er i dag en ideell organisasjon, og fungerer som en paraplyorganisasjon for det organiserte Hunde-Norge. NKK har tilsammen ca. 85.000 medlemskap.

Authors
Top