Drikker

Nils Haga ny direkt?r for akvakultur i Nofima

Nils Haga startet 1. oktober som direkt?r for akvakultur i matforskningsinstituttet Nofima.
Haga vil f? ansvar for Nofimas divisjon Akvakultur som gjennomf?rer forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter langs hele verdikjeden i akvakultur.
? Havbruk er en utrolig spennende n?ring som i over 40 ?r har utviklet seg mye, men som st?r foran et generasjonsskifte. Det ? kunne v?re med p? ? posisjonere forskning i fremtidens havbruksn?ring har jeg lyst til. Da anledningen b?d seg var jeg ikke i tvil om at jeg vil v?re med, sier Haga.
Nils kommer fra stilling i Aker Solutions som Senior Project Manager og har tidligere blant annet jobbet i Akvaforsk som Innovasjonsdirekt?r. Nils er utdannet sivilingeni?r ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og har en Master of Business Administration fra SDA Bocconi, Italia.
Nytteverdier
I Nofima vil Hagas rolle v?re ? forsterke Akvakulturdivisjonens posisjon i markedet, samt ? videreutvikle divisjonens kompetanse og faglige profil for ? m?te fremtidens utfordringer.
? V?re forskere har tung kompetanse p? felt hvor oppdrettsn?ringene nasjonalt og internasjonalt trenger FoU-l?sninger. N?kkelen er ? utvikle kompetansen slik at vi alltid er attraktive, og ? omvende kompetansen til nytteverdier som gagner n?ringen og samfunnet, sier Haga.
Forskningsbasert kunnskap
Administrerende direkt?r i Nofima, ?yvind Fylling-Jensen, er trygg p? at Haga er rett person til ? sikre at Nofima fortsetter ? levere internasjonalt anerkjent og relevant n?ringsrettet forskning for en havbruksn?ring i utvikling.
? Norge er en stor oppdrettsnasjon og akvakultur spiller en ?kende rolle i et internasjonalt matsikkerhetsperspektiv. I Norge er det forventet ?kt vekst i havbruksn?ringen, og det er viktig at akvakulturforskningen leverer forskningsbasert kunnskap i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Nofima vil med Hagas kompetanse og bakgrunn f? enda bedre grunnlag for ? bidra til positiv utvikling av norsk akvakultur, sier ?yvind Fylling-Jensen.
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien. Instituttet har 350 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner. Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s. Divisjon Akvakultur har avdelinger for Avl og genetikk, Ern?ring og fôrteknologi, Fiskehelse og Produksjonsbiologi.
Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 350 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.

Similar Posts