SE

Nestlé ?teamar upp? med företag och arbetsförmedeling för att ge jobb till ungdomarna

2014-09-18 17:18 Nestlé Sverige Samtidigt den 18 september gjorde alla Nestlé-företag i Europa ett gemensamt upprop tillsammans med 200 leverantörer/företag för att ge ungdomar under 30 ?r en möljighet att komma in p? arbetsmarknaden. Initiativet är ett led i Nestlés ?Alliance for Youth? och omfattar ocks? andra företag med m?lsättningen att f? in mer än 100.000 ungdomar i arbete, praktikplatser etc. före 2016.

Idag den 18 september gjorde alla Nestlé-företagen i Europa ett unisont engagemang tillsammans med leverantörer och företag för att bidra till att ungdomar under 30 ?r f?r en möljighet att komma in p? arbetsmarknaden. Initiativet är ett led i Nestlés projekt ?Alliance
for Youth?.
P? Nestlé-kontoret i Helsingborg samlades 42 gäster för att informera, fr?ga, lära av varandra och diskutera vilka möjligheter företagen har att ta in ungdomar och vilka anspr?k och förh?llningssätt undomarna har till olika typer av kontaker med företag, samt hur vi kan sprida informationen vidare för att sänka arbetslöshetstalet.
Nestlé-företagen i Europa har inlett ett initiativ med företag/ leverantörer för att bidra till att reducera arbetslösheten bland ungdomar, under trettio ?r, och inspirera andra företag att göra detsamma. Ett initiativ som lanserades i hela Europa samtidigt.
P? europeiskt plan deltar ? utöver Nestlé ? ocks? verksamheter som till exempel Facebook och Google, och m?let är att försöka f? in mer än 100.000 ungdomar under 30 ?r i arbete, praktikplatser eller liknande i Europa innan utg?ngen av 2016. Tanken bakom samarbetet, som hittills omfattar cirka 200 verksamheter i Europa, är att regeringar, myndigheter, arbetsförmedlingar etc inte ensamma kan lösa problemet med ungdomsarbetslösheten ? näringslivet m?ste ocks? ta ett ökat ansvar i utmaningen.
?Om inte vi gör n?got nu, är risken stor att vi har en förlorad generation framför oss. Därför har vi satt stort fokus p? detta. Vi är stolta över att n?gra av de leverantörer som vi samarbetar med ocks? arbetar för att ge ungdomarna en chans till kontakt med företagen och vi hoppas att denna amibition ocks? ska n? ut till andra företag ? som ringar p? vattnet. Vill vill med v?rt initiativ ge undomarna möjlighet att p? plats känna efter om de m?l de har satt upp är relevanta eller om det behövs extra utbildning eller träning för att n? m?let. Det är min bestämda uppfattning att de unga ocks? kan erbjuda oss, som företag, stora fördelar i form av andra tankesätt och genom deras medverkan i den exploderande it-utvecklingen. Ungdomsarbetslösheten i Europa är stor och i Sverige ligger den idag p? mer än 17% – det har varken vi eller Europa r?d med. N?got m?ste göras nu, säger Magnus Nordin, VD Nestlé Sverige.?
Vid nätverksträffen p? Nestlé, deltog representanter för företagen Meccom, White & Case och PEAB, samt Arbetsförmedlingen, Campus i Helsingborg och b?de arbetssökande ungdomar och studenter.
Nestlé i Europa har sedan starten i januari 2014 anställt 2519 ungdomar i Europa och haft 6082 andra kontakter i form av praktik, trainee, sommarjobb, cv-workshops, skuggning och föredrag mm. Nestlé Norden har under samma tid anställt 150 ungdomar samtidigt som vi haft nära kontakt med 183 ungdomar och n?tt ut till 1500. I Sverige har Nestlé anställt 23 medarbetare under 30 ?r under de senaste ?tta m?naderna.
Johan Lantz och Julia Andrén är exempel p? tv? ungdomar som vi är stolta över att ha f?tt in i v?r verksamhet. Julia har hjälpt till att utveckla företagets nätförsäljning medan Johan arbetar p? vikariat bland annat med förpackningar och LEAN.
Statement fr?n företagen
– Under perioder söker vi personal men har faktiskt problem med att f? kompetent personal eftersom flera yrkesutbildningar idag läggs ner p? grund av bristande intresse, berättade Ola Hjort och Christer Jönsson fr?n Meccom. Det behövs en attitydförändring och ökat samarbete med myndigheter
samtidigt som vi som företag bör kunna hitta fler synergier.
– Rickard Klanglund p? PEAB skolan h?ller med om det vikande intresset för hantverksarbete. Därför har PEAB tagit saken i egna händer och driver fem friskolor med 450 elever, under temat bygg. Rickard menar att det finns m?nga jobb att f? om ungdomar bara f?r rätt information och först?r vilka möjligheter som finns. Det handlar ocks? om en attitydförändring ? att ha en positiv förväntan och tro p? den egna förm?gan.
– Även Darragh Byrne p? White & Case, Stockholm, som representerar ämnet affärsjuridik betonar vikten av att f? in folk tidigt och berättar att de är mycket engagerade i ungdomar genom olika former av kunskap och mentorskap. Om vi kan bidra med att f? in ett par ungdomar i arbete hos oss, känns det väldigt värdefullt.
– Mats Assarsson, Fria Företagare, beskriver att cirka 80 % av alla jobb skapas av företag med färre anställda än 49 st. Dvs sm?företag. Han poängterar att det ligger en fara i om myndigheterna drar ner p? anställningsstöden, som den enskilde företagaren behöver för att helt enkelt ha r?d att ta in ungdomar. Samtidigt som han ocks? ser positivt p? en ökad samverkan mellan olika enheter i samhället.
– Amra Hadziahmetovic och Eugene Thushi p? Arbetsföredingen var tydliga med att säga att det finns ett stort samarbetsbehov mellan företagen och Arbetsförmedlingen eftersom de sitter p? stor information om vilken kunskap ungdomarna har och vilka som skulle kunna vara lämpade för olika
praktikplatser.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kunde alla deltagare i nätverksträffen ?Alliance for Youth? konstatera att ett ökat samarbete behövs mellan alla parter. Ungdomarna m?ste bli duktigare p? att engagera sig och inte vara rädda att välja jobb med utveckingsmöjlighet istället för fokus p? lön, medan företagen ? sin sida m?ste bli bättre p? ?terkoppling, praktikfokus och bidra med mer tid för ungdomarna. Arbetsförmedlingen menar att ungdomarna som söker jobb ocks? m?ste vara mer p?lästa och först? vad företagen förväntar sig av dem.
Nestlé initiativet har nu sjösatt en viktig fas mot att f? in fler ungdomar i arbete ? samverkan ? nu!
?En kan inte göra allt ? men tillsammans kan vi göra mycket!.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy