SE

Nestlé ökar den globala tillväxten under första halv?ret – stött av en ökad volymutveckling i Sverige

Nestlé ökar den globala tillväxten under första halv?ret – stött av en ökad volymutveckling i Sverige
Nestlés globala resultat:
Försäljningen (omsättningen) landade p? 43 miljarder CHF med en organiskt tillväxt p? 4,7% för alla de geografiska zonerna (Europa, Asien/Afrika/Oceanien samt Nord- och Sydamerika)
Volymmässigt gick försäljningen upp med 2,9 procent under det första halv?ret
Utsikterna för hel?rsresultatet förväntas följa planen och landa p? 5%
Nestlés koncenchef, Paul Bulcke kommenterar halv?rsresultatet s? här:
?Vi levererade en solid organisk tillväxt i hela världen, till följd av en stadig volymtillväxt trots en sviktande marknad. Vi fortsatte i det sp?r vi har lagt ut med hjälp av innovation, ökade varumärkesinsatser och större effektivitet. Bildandet av Nestlé Skin Health inom Galdermas affärsomr?de (dermatologi,red.) har utvecklat v?r närings-, hälso- och wellnesstrategi och understrukit v?r l?ngsiktiga ambition att hjälpa människor till bra hälsa genom vetenskapligt baserad innovation. V?rt resultat för det första halv?ret till?ter oss att tro att den organiska tillväxten kommer att hamna p? det planerade 5-procentsm?let. ”
Läs rapporten här: www.nestle.com
Bra volymutveckling p? den svenska marknaden
Nestlés VD i Sverige, Magnus Nordin är nöjd med utvecklingen under det första halv?ret och försiktigt optimistisk inför ?rsresultatet.
?Under det första halv?ret hade Nestlé Sverige en bra volymutveckling samtidigt som vi har tagit marknadsandelar. Vi har en bra utveckling framför allt p? kaffesidan, där Zoégas har en ledande position som det mest populära mörkrostade kaffet p? marknaden. Vi är ocks? starka inom
restaurang- och hotellsidan genom Nestlé Professional, som inte bara levererar gott kaffe utan ett helt servicepaket med kunskap och maskiner. Resultatet ser lovande ut trots att vi under ?ret slagit samman tv? säljk?rer, upplevt förändrade väderförh?llanden i kaffeländerna och en negativ valutautveckling samt turbulenta r?varupriser. Faktorer som tillsammans i förlängningen kan p?verka försäljningsresultatet.”

Inom Nestlé Norden har Nescafe Dolce Gusto idag 40 olika kapselvarianter som ger konsumenten möjlighet att njuta sina caféfavoriter i hemmiljö. Nescafé som st?r för en ökad försäljning i hela Europa har i Sverige f?tt det generiska namnet ? Näskaffe. Ett kaffe som har en given plats i de svenska hemmen. Att varumärket är populärt ser man genom att det varje sekund dricks 5500 koppar Nescafé över hela världen. B?de Nescafé och Zoégas kaffe ing?r som varianter i Nestlé Professionals varukorg.
?En ökad trend mot nya, sundare produkter och ökat h?llbarhetstänk är mer märkbart inom detaljhandeln. En trend som vi genom minskade socker- och salttillsatser, ökat fiberinneh?ll och stort fokus p? h?llbar utveckling inom s?väl kaffe- som kakosidan, lägger stor vikt vid.Vi tror p? utvecklingen här i Sverige och inte minst i Helsingborg och därför gör vi nya stora investeringar i Zoégas-fabriken. Samtidigt ger vi v?ra medarbetare ökad möjlighet till kompetensutveckling och satsar p? att ta in ungdomar i verksamheten, en förutsättning för en fortsatt tillväxt, tillägger Magnus Nordin.?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy