Naturbeteskött först i Sverige att utses till Exceptionell R?vara!

Den 21 september blev Naturbeteskött fr?n tv? g?rdar de första r?varorna n?gonsin att f? utmärkelsen Exceptionell R?vara. En av g?rdarna, Lars Eric Anderssons ?kerby Säteri i Örebro, är certifierad enligt IP Sigill Naturbeteskött.

– Det är jätteroligt att se att kött fr?n djur som v?rdat de svenska naturbetesmarkerna placerar sig bland de absolut främsta ocks? smakmässigt. Kött som b?de gör gott och smakar gott! Att djuren har fötts upp hos en förstklassig uppfödare med god djuromsorg och betat p? dessa marker har dessutom säkerställts genom v?r tredjepartscertifiering. Det gör att konsumenterna kan känna sig trygga med sitt val, säger Linda Cederlund, VD Sigill Kvalitetssystem AB (Svenskt Sigill).
Att Naturbeteskött f?r den här utmärkelsen är ocks? en rejäl arbetsseger. Under 25 ?r har WWF i projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött arbetat med djurh?llare och markägare för att p? olika sätt stimulera till och underlätta för Naturbetesuppfödning av djur. Fokus har varit p? den stora miljönytta som naturbetesdjuren gör, men ocks? p? det fantastiska kött som produceras. Utmärkelsen Exceptionell R?vara är ett tydligt kvitto p? att arbetet med att f? fram ett bättre och godare kött har gett resultat.
Arbetet med Exceptionell R?vara börjar nu ge resultat, och hela nötköttsbranschen har börjat arbeta efter liknande kriterier.
N?gra orsaker till Naturbetesg?rdarnas framg?ng:
? Djurh?llningen p? Naturbetesg?rdarna baseras p? djurens naturliga beteende och behov. Djuren g?r p? naturliga betesmarker där de f?r beta m?nga olika typer av gräs och örter. Betessäsongen är l?ng, djuren lever i familjegrupper och kan utföra alla sina naturliga beteenden. Vintertid utfodras djuren s? gott som enbart med grovfoder, ensilage eller hö. Raserna varierar men är alla utpräglade betesdjur som är duktiga p? att omvandla gräs till kött p? ett effektivt sätt.
? Hanteringen fram till och efter slakt är mycket viktig. Djuren stressas inte vid hantering och transport och tas om hand av proffs p? slakteriet. Efter slakt krävs ett tränat öga för att kunna plocka ut de bästa djuren och se till att de kommer till rätt kund. Naturbetesköttsprojektet har i m?nga ?r fokuserat p? att bygga upp tillförselkedjor för kvalitetskött.
? Miljö- och klimateffekten av v?r allt högre konsumtion av nötkött diskuteras ofta. Naturbetesdjur föds upp p? mark som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion, det är ett smart och effektivt sätt att producera högvärdigt protein för människobruk. Betande djur är absolut nödvändiga för att bevara de biologiskt mycket värdefulla naturtyperna i Sverige, t.ex. naturbetesmarker. I permanenta gräsmarker, som Naturbetesmarkerna, läcker inte kväve och fosfor till omkringliggande vattendrag.

Fakta Exceptionell R?vara
Exceptionell R?vara startades 2011 av kocken Björn Frantzén och matjournalisten Mattias Kroon. Tillsammans hade de börjat ställa fr?gan: Finns det inte tillräckligt bra r?varor i Sverige för att förse v?ra stjärnkrogar med mat ? m?ste vi verkligen importera s? m?nga livsmedel till krogarna? Genom att samla n?gra av Sveriges bästa kockar lade man grunden för utvecklingsarbetet och idag är runt tjugo kockar och fyrtiotalet producenter anslutna till projektet och nya ansluts löpande.
Kontakt: www.exceptionellravara.se

Kontakta även gärna:
Sigill Kvalitetssystem om oberoende certifiering och märkning med Svenskt Sigill
Linda Cederlund, VD, tel. 08-787 53 71
www.svensktsigill.se
Sedan 2013 bedrivs arbetet med och för Naturbeteskött i den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige www.naturbete.se
Världsnaturfonden WWF har under 25 ?r bedrivit arbete med Naturbetesmarker och Naturbeteskött se www.wwf.se Kontakt: Anna Jamieson, [email protected]
Tel. 076-765 77 40

Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung p? r?vara fr?n förstklassiga odlare och djuruppfödare. Svenskt Sigill-märkingen baseras p? en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring p? producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att f? använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma fr?n odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna niv? i standarden säkrar extra produktionsmervärden som g?r utöver gällande lagstiftning inom omr?dena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden.

Tillval ? Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillniv?n, dels har vidtagit ?tgärder för att minska sin klimatp?verkan. Mat och blommor som kommer fr?n odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet f?r bära märkningen Svenskt Sigill- Klimatcertifierad.

Tillval ? Naturbeteskött: innebär förutom att niv?n IP Sigill uppfylls att djuren har betat p? svensk naturbetesmark. Kött som kommer fr?n g?rdar som är certifierade enligt detta tillval f?r bära märkningen Svenskt Sigill ? Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns ocks? möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framg?r att produkten kommer fr?n en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

Authors

Related posts

Top