SE

Nacka toppar miljöbilsranking

Nacka toppar Statoils Miljöbilsranking. Hela 27,8 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen under första halv?ret 2014 var miljöbilar. Samtidigt hade 86 kommuner inga nyregistrerade miljöbilar alls under samma period. I hela Sverige var 15,9 procent av de nya bilarna miljöbilar. Det framg?r av ny statistik fr?n Trafikanalys som presenteras av Statoil.
? Miljöbilarna är viktiga för att minska trafikens klimatp?verkan. Med bränslesn?la bilar, förnybara drivmedel och ett sparsamt körsätt kan bilisterna b?de minska sina utsläpp och spara pengar, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör p? Statoil.
Under första halv?ret 2014 registrerades totalt 163 153 nya bilar i hela landet, varav 15,9 procent, eller 25 963 stycken var miljöbilar. Av de nya miljöbilarna var 66 procent bränslesn?la dieselbilar, 2 procent elbilar och 19 procent elhybrider. 5 procent av miljöbilarna kan köras p? etanolbränslet E85 och 8 procent p? gas.
Högst andel miljöbilar registrerades i Nacka, 27,8 procent. Därefter Ronneby, 27,2 procent, och Sundbyberg, 26,1 procent. I 86 kommuner registrerades inga miljöbilar alls under perioden.
? Merparten av v?ra bilar drivs fortfarande med fossila drivmedel och det är viktigt att alla bilister tar ställning till vad man fyller tanken med. Det finns exempelvis diesel som är förnybar upp till 30 procent, och som räcker cirka tv? procent längre. Det minskar bilens klimatp?verkan med drygt 22 procent jämfört med marknadens standarddiesel, säger Anders Huss.
Bland riksdagspartiernas kandidater i höstens val finns ett brett stöd för miljöbilar, visar en enkät som Statoil l?tit genomföra. Sju av tio riksdagskandidater, 71 procent, svarar att de kan tänka sig att köpa en miljöbil nästa g?ng de köper bil. Det kan jämföras med att 51 procent av allmänheten svarar ja p? samma fr?ga, i en ny Sifoundersökning som Statoil har beställt.
? Det är glädjande att b?de riksdagskandidaterna och allmänheten är positivt inställd till miljöbilar. Förhoppningsvis leder det till fler politiska initiativ som ger incitament att välja en bil med mindre klimatp?verkan, säger Anders Huss.
Se hela Statoils Miljöbilsranking med samtliga kommuner och läs mer om Statoils valenkät och Sifomätning nedan.
Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & Retail AS. I den svenska verksamheten ing?r cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för b?de personbilar och tung trafik. Verksamheten best?r av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och smörjoljor. V?rt nät av fullserviationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat p? vägen, gott kaffe p? nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska p? pump. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Följ oss ocks? p? Facebook.

Similar Posts