Konsumentsp?rsm?l

N? starter jakten p? ?rets Ladejarl: Reitangruppens verdipris p? to millioner kroner

For andre ?r p? rad skal Colonialmajor Odd Reitan dele ut Reitangruppens verdipris p? to millioner skattefrie kroner. Vinneren m? utmerke seg innen verdibasert arbeid og samfunnsbygging, men m? ikke n?dvendigvis ha et kjent navn. I fjor fikk selskapet flere enn 400 nominerte, og allerede er n?rmere 100 nye kandidater nominert til ?rets pris.
– Prisen gis til en person som i s?rlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. I lokalsamfunn over hele landet finnes det mennesker som er rollemodeller og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Det er disse vi ?nsker ? bli kjent med i l?pet av de neste m?nedene. Vi gleder oss til ? se alle de som nomineres i ?r, sier Colonialmajor Odd Reitan.
Allerede 100 nominerte
Reitangruppen uttrykte stor glede i fjor da det kom sv?rt mange nomineringer til prisen, og uttalte at de var imponerte over hvordan folk hadde gjort seg flid med nomineringene, lagt ved linker, bilder og avisklipp. N? ser det ut til at det blir mange ? vurdere i ?r ogs?.
– At det allerede n? er n?rmere 100 nominerte synes vi er veldig hyggelig. Det er ogs? flere fra bunken i fjor som har brukt ett ?r til p? sitt verdibaserte arbeid, og som kan v?re aktuelle kandidater i ?r ogs?. Juryen starter vurderingene i mai/ juni, sier kommunikasjonsdirekt?r for Reitangruppen, Solfrid Flateby.
Rendyrket verdipris
?rets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september p? Lade Gaard i Trondheim. Prisen ble delt ut for f?rste gang i 2012, og gikk til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Hun fikk en statuett av Odd Reitan og to millioner skattefrie kroner. Arntzen er blant annet kjent for ? ha hatt med 150.000 ungdommer p? reiser til Auschwitz, og som leder av Aktive Fredsreiser.
– Det var s? mange flotte og verdige nominerte til prisen i fjor, s? juryarbeidet var utfordrende. Vi hadde b?de Kronprinsesse Mette Marit, statsministeren og mange ukjente navn med spennende, verdibaserte historier blant de nominerte, men Helga Arntzen utmerket seg mest av dem alle. Hun har virkelig bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Hun har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til ? unne og beundre andre mennesker. Vi ?nsker at ?rets Ladejarl skal v?re en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar, sier Odd Reitan.
Juryen velger
?rets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er p? to millioner kroner. Det gis ingen f?ringer eller begrensninger for verdiprismottakerens bruk av pengene.
Juryen best?r av Odd Reitan og fem jurymedlemmer: R?de Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, h?yskolelektor Cecilie Staude, leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik og r?dgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.
Aktuelle kandidater nomineres p? https://response.questback.com/reitangruppenas/ladejarl/
Vedtekter for ?rets Ladejarl

§ 1 ?rets Ladejarl
?rets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er p? to millioner kroner. Vinneren f?r i tillegg skulpturen “Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. ?rets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert ?r p? Lade Gaard i Trondheim.
§ 2 Form?l og tildelingskriterier
Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i s?rlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til ? unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.
§3 Bruk av prispengene
Det legges ingen f?ringer eller begrensninger p? prisvinnerens bruk av prispengene!
§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling
Enhver kan foresl? kandidater til ?rets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.
§5 Juryen
Juryen best?r foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire ?r av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, best?ende av to personer, for ? bist? juryen i dens arbeid Juryen m?tes s? ofte lederen anser det n?dvendig, likevel minst en gang ?rlig forut for utdelingen av ?rets
Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ul?nnet. Jurymedlemmer f?r dekket reise- og oppholdsutgifter til jurym?ter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader p?dratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et s?rlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelleslike tilknytningsforhold.
§ 6 N?rmere bestemmelser
Reitangruppen kan i samr?d med juryen utarbeide n?rmere bestemmelser om utdelingen av ?rets Ladejarl.

For mer informasjon:
Kommunikasjonsdirekt?r Reitangruppen, Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897, [email protected]

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 6,1 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.

Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 71 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Similar Posts