Mondel?z International presenterar handlingsplan för h?llbar palmolja

Utvecklad i samr?d med FN:s utvecklingsprogram och Världsnaturfonden
Ställer krav p? leverantörerna att säkerställa sp?rbarhet och införa policyer samt tidsplaner för h?llbara inköp till 2015
Bygger p? 100 % RSPO-täckning för inköpt palmolja sedan 2013
Stockholm, Sverige ? 17 juni 2014 ? Mondel?z International, som ägar Marabou, publicerade nyligen sin handlingsplan för h?llbar palmolja. Enligt handlingsplanen kommer de leverantörer som uppfyller företagets h?llbarhetsprinciper att prioriteras, och leverantörerna ska dessutom ha säkerställt sp?rbarhet och publicerat nya policyer samt tidsplaner för h?llbara inköp innan slutet av 2015. ?Vi har under m?nga ?r arbetat med fokus p? h?llbar produktion av palmolja, och är stolta över att presentera v?r konkret handlingsplan tillsammans med UNDP och WWF ” säger Celin Huseby, nordisk kommunikationschef Mondelez Norge.
Handlingsplanen, som presenterades vid RSPO:s (Roundtable for Sustainable Palm Oil) konferens i London, har tagits fram i samr?d med WWF (Världsnaturfonden) och UNDP (FN:s utvecklingsprogram). Planen stärker Mondel?z Internationals l?ngsiktiga ?tagande att endast köpa palmolja som produceras p? lagligt ägd mark, inte orsakar skogsskövling eller förlust av torvmarker, produceras med respekt för mänskliga rättigheter (inklusive markrättigheter) och inte tillverkas med tv?ngsarbete eller barnarbete. Mondel?z International planerar att sluta använda leverantörer som inte uppfyller dessa krav, och företaget kommer ?rligen att rapportera om sina framsteg.
?H?llbar palmolja är viktig för branschens l?ngsiktiga tillväxt, och borde finnas tillgänglig för alla?, säger Dave Brown, chef för Global Commodities and Strategic Sourcing. ?I stället för att köpa uppdelade leveranser fr?n en befintlig pool med certifierade plantager, har vi prioriterat att intensifiera arbetet med att omvandla hela palmoljebranschen. Vi driver p? förverkligandet av h?llbar tillverkning av palmolja genom att integrera denna policy i förhandlingarna med v?ra leverantörer.?
Mondel?z Internationals handlingsplan för h?llbar palmolja bygger p? flera ?rs samarbete med ett flertal intressenter, inklusive WWF, UNDP och olika regeringar, samt p? de ökade krav som ställs p? företagets leverantörer. Under 2013 genomfördes en undersökning i syfte att fastställa palmoljeleverantörernas förm?ga att sp?ra palmoljan till kända källor, och samma ?r uppn?dde företaget en RSPO-täckning för 100 procent av den inköpta palmoljan. Detta tv? ?r tidigare än planerat.
Handlingsplanen ing?r i Mondel?z Internationals initiativ Call For Well-being, som syftar till att uppmana anställda, leverantörer och samhällspartners att gemensamt ta fram innovativa metoder som kan ha en positiv inverkan p? v?r planet och dess befolkning. Initiativet fokuserar p? fyra omr?den som är avgörande för välbefinnandet i världen och där företaget kan ha störst inverkan: h?llbarhet, medveten konsumtion, samhälle och säkerhet.
Handlingsplanen kompletterar Mondel?z Internationals större ?tagande att köpa in viktiga jordbruksvaror p? ett ansvarsfullt sätt. Företagets investeringar p? 600 miljoner USD under en 10 ?r period, i signaturprogrammen Cocoa Life och Coffee Made Happy hjälper odlare att skapa välm?ende samhällen. Dessutom främjar Harmony, företagets framg?ngsrika europeiska program för inköp av vete, den biologiska m?ngfalden och användningen av miljövänliga metoder.
Mer information om Mondel?z Internationals handlingsplan för palmolja finns p?: http://bit.ly/1hsCzLZ.
Om Mondel?z International
Mondel?z International, Inc (NASDAQ: MDLZ) är global marknadsledare inom choklad, kex, sockerkonfektyr, kaffe och pulverdryck. Mondel?z International har en ?rlig omsättning p? cirka 35 miljarder USD och vi skapar sm?, goda ögonblick i 165 länder. Mondel?z International är en stolt medlem av the Standard and Poor?s 500, NASDAQ 100 and Dow Jones Sustainability Index. I Norden är vi ledande inom choklad, kaffe, färskost och chokladdryck. I v?r produktportfölj har vi välkända varumärken som Marabou, Daim, Gevalia, V6, Stimorol, Philadelphia, O´boy, Oreo, Tassimo och TUC.
Mondel?z International i Norden har cirka 1500 anställda. I Sverige finns vi i Upplands Väsby och Gävle. Läs mer p? v?r webbsida: www.mdlznordic.com

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top