Matlaging

Mondel?z International deler handlingsplan for b?rekraftig palmeolje

Utviklet i samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP) og Verdens naturfond (WWF)
Krever at leverand?rene innf?rer sporbarhet og offentliggj?r retningslinjer for b?rekraftige anskaffelse og tidsplaner innen 2015
Bygger p? 100 % RSPO-dekning for palmeolje innkj?pt siden 2013
Oslo, Norge ? 17. juni 2014 ? Mondel?z International, som eier Freia offentliggjorde nylig sin handlingsplan for b?rekraftig palmeolje, som prioriterer leverand?rer som f?lger selskapets b?rekraftighetsprinsipper, og som krever at leverand?rene skal oppn? sporbarhet innen utgangen av 2015. I tillegg m? leverand?rene offentliggj?re retningslinjer for anskaffelser og implementere tidsplaner innen den samme datoen. ?Vi har i mange ?r arbeidet m?lrettet for b?rekraftig produksjon av palmeolje, og er stolte av ? kunne presentere v?r konkrete handlingsplan sammen med UNDP og WWF? sier Celin Huseby, Nordisk Kommunikasjonssjef i Mondelez International.
Handlingsplanen ? som ble lagt frem i London p? Den europeiske rundebordskonferansen (avdeling av Rundebordskonferansen for b?rekraftig palmeolje (RSPO) ? er utviklet i samarbeid med Verdens naturfond (WWF) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Planen er en st?tte til Mondel?z Internationals langvarige engasjement om bare ? kj?pe palmeolje som er produsert p? lovlig dyrket jord, som ikke f?rer til avskoging eller tap av v?tmarker, og av leverand?rer som respekterer menneskerettighetene, deriblant jordrettigheter, og ikke bruker tvangs- eller barnearbeidere. Mondel?z International vil ikke bruke palmeolje som ikke oppfyller de ovennevnte kravene. Selskapet skal hvert ?r rapportere om fremdriften i programmet.
?B?rekraftig palmeolje er viktig for den langsiktige veksten i virksomheten v?r og skal v?re universell og tilgjengelig for alle,? sier Dave Brown, viseadministrerende direkt?r for globale handelsvarer og strategiske innkj?p. ?S? i stedet for ? satse p? enkeltleveranser fra en rekke eksisterende sertifiserte plantasjer, har vi prioritert ? sette fart i prosessen med ? omdanne hele palmeoljebransjen. Vi ?nsker forandringer for ? gj?re b?rekraftig palmeolje til en realitet ved ? integrere disse retningslinjene i de forhandlingene vi f?rer med leverand?rene.?
Mondel?z Internationals handlingsplan for b?rekraftig palmeolje bygger p? flere ?rs arbeid med ? engasjere tallrike interessenter, bl.a. WWF, UNDP og nasjonale myndigheter, og utfordre de leverand?rene selskapet benytter. I 2013 gjennomf?rte selskapet en unders?kelse for ? fastsl? leverand?renes evne til ? spore leveranser av palmeolje til kjente kilder. I 2013 fikk selskapet ogs? dekning fra RSPO for 100 % av den palmeoljen det kj?pte, to ?r f?r det hadde forpliktet seg til det.
Handlingsplanen for b?rekraftig palmeolje er en del av selskapets velferdsprogram, der det oppfordrer sine ansatte, leverand?rer og samfunnspartnere om ? g? sammen om ? utvikle nyskapende metoder som kan p?virke jorden og menneskene p? den p? en positiv m?te. Initiativet fokuserer p? fire omr?der som er viktige for verdens helse, og der selskapet kan p?virke mest: b?rekraftighet, snacks med omtanke, samfunn og sikkerhet.
Handlingsplanen for b?rekraftig palmeolje utfyller Mondel?z Internationals bredere engasjement for at viktige jordbruksvarer som kj?pes inn, skal v?re b?rekraftige. Selskapets 10-?rige signaturprogram Cocoa Life og Coffee Made Happy, der det er investert USD 600 millioner, bidrar til at b?nder kan skape levedyktige samfunn. I tillegg fremmer Harmony, selskapets vellykkede europeiske innkj?psprogram for hvete, biologisk mangfold og milj?vennlig bruk av ressursene.
Du f?r mer informasjon om Mondel?z Internationals handlingsplan for b?rekraftig palmeolje ved ? bes?ke: http://bit.ly/1hsCzLZ.
Om Mondel?z International
Mondel?z International, Inc (NASDAQ: MDLZ) er global markedsleder innen sjokolade, kjeks, sukkervarer, kaffe og pulverdrikker. Mondel?z International har en ?rlig omsetning p? ca. 35 milliarder dollar og vi skaper sm?, gode ?yeblikk i 165 land. Mondel?z International er et stolt medlem av the Standard and Poor?s 500, NASDAQ 100 and Dow Jones Sustainability Index. I Norden er vi ledende innen sjokolade, kaffe, kremost og sjokoladedrikk.I v?r produktportef?lje har vi velkjente merkevarer som Freia, Kvikk Lunsj, Kong Haakon, Daim, V6, Stimorol, Philadelphia, Regia, O´boy, Oreo, Ritz og Tassimo.
Mondel?z International i Norden har ca. 1500 ansatte. I Norge finnes vi i Oslo. Les mer p? v?r webside: www.mdlznordic.com

Vedlagte filer
PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK   #Norge Seks   #PC   #TV