Minskat matsvinn p? skol- och företagsrestauranger

Genom kampanjen ?Mata inte sopmonstret? har matsvinnet p? skol- och företagsrestauranger minskat med drygt 9 procent under september. Svinnkampen genomförs av Fazer Food Services och uppmanar gäster och medarbetare att slänga mindre mat och delta i kampen om ett minskat matsvinn.
För fjärde ?ret i rad arrangerar Fazer Food Services Svinnkampen p? Amica- och Fazerrestauranger. Kampanjen är ett exempel p? Fazers miljöarbete och syftar till att väcka medvetenheten bland gästerna om hur mycket mat som hamnar i soporna varje dag. Genom att väga maten som slängs f?r köken ocks? bättre förutsättningar för att köpa in rätt mängd r?varor och laga rätt mängd mat. Fazers m?l är att minska matsvinnet fr?n gästernas tallrikar med en fjärdedel. Amica- och Fazerrestaurangerna arbetar även aktivt för att minska kökssvinnet som halverats de senaste fyra ?ren.
Kampanjen p?gick mellan den 8-19 september och totalt minskade 42 restauranger matsvinnet med 9,2 procent. Störst minskning registrerade Restaurang Skänken som minskade svinnet med 38,7 procent. Inför kampanjen har restaurangerna f?tt provväga för att se hur mycket som slängs en vanlig vecka. Kampanjen har även genomförts i Finland där matsvinnet minskade med 12 procent.
– Matsvinnet är idag en stor miljöbov som vi kan p?verka genom att öka medvetenheten bland v?ra gäster och medarbetare. Matsvinnet i hush?llen st?r fortfarande för den största delen av den mat som slängs. Genom v?rt arbete hoppas vi kunna inspirera fler att engagera sig även p? hemmaplan. Vi har ocks? stora förhoppningar om att engagemanget fortsätter p? restaurangerna även efter kampanjperioden, säger Jonny Zackrisson, kvalitet och miljlöchef, Fazer Food Services Sverige.
Fakta om mat och klimatp?verkan:
1/3 av all producerad mat hamnar i soporna. (Källa: FNs rapport ?The Critical Role of Global Food Consumption Patterns in Achieving Sustainable food systems and food for all?.)
Den globala produktionen av livsmedel st?r för mer än 70 procent av färskvattenförbrukningen, upptar nästan 1/4 av all bebolig mark p? jorden och är den enskilt största orsaken till förlust av biologisk m?ngfald. (Källa: FNs rapport ?The Critical Role of Global Food Consumption Patterns in Achieving Sustainable food systems and food for all?.)
Var femte matkasse som bärs hem fr?n butikerna slängs i onödan. (Källa: lantmannen.se)
I Sverige uppkommer det ungefär en miljon ton matavfall per ?r i livsmedelkedjan fr?n tillverkning, grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök till hush?llen. (Källa: naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet)
Den svenska livsmedelshanteringen svarar för cirka 50 procent av den totala övergödningen och 20-25 procent av den totala klimatp?verkan. (Källa: naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet)
17 g?nger. S? mycket mer vatten krävs för att producera maten vi äter jämfört med vad vi tar fr?n kranen. Vattnet används bland mycket annat för att odla den mat vi äter. S? mycket vatten kräver: En hamburgare: 2400 liter. 1 kg nötkött: 16 000 liter. 1 kg ost: 5 000 liter. Ett badkar rymmer 150?200 liter vatten. (Källa: wwf.se/vrt-arbete/klimat) För att producera 1 kg nötkött släpps det ut 17-40kg CO2e. (CO2e = koldioxidekvivalenter. Gemensam m?ttenhet för utsläpp av växthusgaser). (Källa: slu.se)
Matproduktionen behöver öka 70 procent till 2050 för att räcka till jordens befolkning. (Källa: FAO; FNs livsmedel- och jordbruksorganisation)
För mer information, vänligen kontakta:
Jonny Zackrisson, kvalitet och miljöchef, Fazer Food Services Sverige e-post: [email protected] mobil: 070-689 20 35
Sofia Liljefors Edlund, kommunikationsdirektör, Fazer Sverige
e-mail: [email protected] mobil: 0702-02 62 25

Fazer Food Services
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt m?ltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i ?tta länder och export till över 40 länder. Företagets framg?ng har sedan etableringen 1891 grundats p? bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro ?r 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazer Food Services serverar närmare 85 000 m?ltider dagligen i Sverige, de flesta under varumärket Amica, men även under varumärket Fazer. Fazer Food Services har cirka 1500 anställda och driver cirka 220 enheter p? företag, skolor, universitet samt inom försvar, sjukv?rd och äldrev?rd. Läs mer p? www.fazer.se.
Vi skapar smakupplevelser

Authors
Top