SE

Minska undernäring i äldreomsorgen med näringsrikt bröd

2014-08-11 08:10 Brödinstitutet Det är sv?rt att f? i sig tillräckligt med näring när man blir äldre och äter mindre. En smörg?s ger viktiga näringsämnen och är enkelt att äta och ta till för v?rdpersonalen när det är l?ngt mellan m?ltiderna. En smörg?s kan ersätta en lagad m?ltid och ända ge den näring och energi som behövs när aptiten inte längre är den samma.

Matglädje hos de äldre skapar ocks? livsglädje. Med enkla medel kan personalen göra m?ltiden lättillgänglig och mindre men lika näringsrik. Genom dofterna fr?n bakning stimuleras matlusten och med smörg?sar p? kvällsvagnen minskas nattpausen. Näringsrikt bröd kan
användas som verktyg för att minska undernäringen i äldreomsorgen. Men hela m?ltidspusslet behöver tillgodoses.
Visby.Näringsrekommendationerna för äldre skiljer sig fr?n övriga ?ldersgrupper. Eftersom äldre har lägre energibehov och tenderar att äta mindre portioner behöver kosten till de äldre vara än mer näringsrik.
Det är viktigt att v?rdpersonalen har kunskap om m?ltidens betydelse och hur man p? olika sätt stimulerar matlusten. Verktyg för att bättre utvärdera m?ltidsmiljön m?ste fastställas. I detta arbete stödjer Livsmedelsverket kommunerna i arbetsprocessen att utveckla m?ltiderna inom äldreomsorgen utifr?n ett helhetsperspektiv.
Livsmedelsverket ämnar flytta fram positionerna d? det gäller näringsrekommendationer för de äldre. Stig Orustfjord, Generaldirektör p? Livsmedelsverket, menar att verket m?ste följa med i tiden och bist? med rätt kunskap:
? Vi ska använda de nordiska rekommendationerna som utg?ngspunkt och belysa dem ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt att Livsmedelsverket rekommenderar vad vi ska äta, men ocks? HUR vi ska äta. Det spelar ingen roll vad de äldre f?r att äta om det är p? fel tid och under fel omständigheter.
Stig Orustfjord menar att det är viktigt att hela m?ltidspusslet efterföljs, det vill säga att det är säkert, gott, näringsrikt och integrerat. Det räcker inte med att fokusera p? näringstabellerna utan man m?ste även ta hänsyn till de mjukare delarna när och hur.
Den p?g?ende Äldreutredningen som räknas bli klar i december 2015 fastsl?r att de äldres nattfasta inte f?r vara längre än 11 timmar. Man undersöker ocks? hur man kan utveckla den individuella valfriheten d? det gäller offentliga m?ltider för att locka till ökad matlust.
Vardaga, en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet, tror p? varje individs egen förm?ga och att man har olika behov och önskem?l även d? gäller mat och m?ltid. Huvudfokus är att sätta guldkant p? tillvaron för de äldre genom m?ltiderna.
Kostchef Ola Björeus Narverud:
? För att lyckas behövs en bra organisation kring m?ltidsansvaret och att personalen som hjälper v?ra boende är engagerad och kunnig. M?nga av v?ra äldre tycker att det kan blir för mycket med tv? lagade m?ltider om dagen, och att d? ersätta en lagad m?ltid med en välkomponerad smörg?s är ett alternativ att hjälpa de äldre f? i sig tillräckligt med näringsämnen. Likas? att ha smörg?sar p? kvällsvagnen för att minska längden p? nattfastan.

Kort näringsfakta om bröd
Energikälla. Bröd är rikt p? kolhydrater som är hjärnans viktigaste bränsle. För v?ra äldre är ett stort energiintag livsnödvändigt.
Fett. Bröd har ofta rapsolja som fettr?vara. Rapsolja inneh?ller en hög andel enkelomättat och fleromättat fett som ur hälsosynpunkt är att föredra.
Järn. Bröd är en god källa till järn för de som har sv?rt att f? i sig tillräckligt. Järn är ett mineral som är
viktigt för inlärning och minne. En skiva grovt bröd ger lika mycket järn som en portion broccoli.
Fiber. Bröd är en viktig källa till det dagliga fibertintaget d? det kan vara sv?rt att f? de gamla att f? i sig tillräckligt med grönsaker för att h?lla magen ig?ng och även motverka hjärt- och kärlsjukdomar.Fibrer i bröd ger ocks? mättnadskänsla och underlättar kroppens blodsockerreglering. M?nga äldre lyckas inte f? i sig tillräcklig mängd fibrer per dag.
Vattenlösliga vitaminer.
Bröd bidrar med vattenlösliga vitaminer B1, B2, niacin, folat och vitamin E som bland annat är viktiga för nerver, muskler, hud, h?r och tarmar. De hjälper ocks? till med ämnes- och näringsomsättningen.
För mer info, kontakta:
Catarina Bennetoft, Brödinstitutet: e-post: [email protected]
Mobil: 070 655 45 59
Liza Rosén, Doktor i industriell näringslära: [email protected]
Mobil: 046 38 56 33
Stig Orustfjord: [email protected]
Ola Björeus Narverud: [email protected]
Brödinstitutet arbetar för att sprida kunskap om kost och hälsa, med utg?ngspunkt i brödet.
Brödinstitutet har visionen att bli den naturliga informationskällan i alla fr?gor som rör bröd och kommer att ta en aktiv roll i den allmänna debatten och bidra med saklig information om bröd, kost och hälsa. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen “Socialstyrelsen rekommenderar 6 – 8 skivor bröd om dagen”. Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag finansieras Brödinstitutet av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. www.brodinstitutet.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy