Matlaging

Mindre norsk mat: De f? klarer ikke ? ta over produksjon fra de mange

Mindre norsk mat: De f? klarer ikke ? ta over produksjon fra de mange
09-05-2014 10:47 Norges Bondelag Statens tilbud slik det foreligger n? gir store utslag i mange fylker. Det blir mindre norsk mat. Ressursgrunnlag lar seg ikke flytte p?.

75- 90% av melkeb?ndene kommer d?rligere ut med Statens tilbud. De st?rre brukene som styrkes klarer ikke overta produksjonen fra de som faller fra. Ressursgrunnlaget lar seg ikke flytte p?. Det blir mindre norsk mat.
Regjeringen uttrykker med sitt tilbud at det er kun melkebruk med mer enn 50 kyr det skal satses p? framover. 75 ? 90 % av alle melkebruk vil f? inntektsendringer fra minus 5000 kroner til kun pluss 10 000 kroner.
– Kombinasjonsbruk hvor det er korn og melk, samt melk og sau vil tape mer, selv om de utnytter g?rdens ressurser optimalt, uttaler leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Store konsekvenser i mange fylker
Konsekvensene vil tydeligst vise deg i fylker som Agder, Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms og Nordland. Her har kun 4% av melkebrukene 50 kyr eller mer.
– Dette burde vekke stortingsrepresentantene. Det vil f? store utslag p? reiselivsn?ring, lokal matproduksjon og ikke minst lokal verdiskapning Hver bonde er en stor innkj?per av lokale tjenester og varer. Dette vil ramme mange samfunn, sier Bj?rke.
Areal lar seg ikke flytte
Det er de som f?r negativ inntektsvekst som st?r for 80% av norsk melkeproduksjon. Denne produksjonen klarer ikke de f? store overta.
Hver ku trenger om lag 10-11 m?l med gras i ?ret til fôr. Potensialet i grasproduksjon i de fleste omr?der hvor st?rre drift er mulig, er allerede tatt ut.
– Hvordan har politikerne sett for seg at jord skal flyttes p?? Det vokser ikke mer gras rundt et fj?s selv om man ?ker antall kyr. Dette betyr rett og slett mindre norsk mat, mindre utnyttelse av egne ressurser og mindre beite. Vi tror ikke forbrukerne vil ha denne politikken, sier Nils T. Bj?rke.
To ?rsverk
I dag er gjennomsnittsbrukene p? 24 kyr og utgj?r to ?rsverk. Mange av de brukene Listhaug karakteriseres som sm? utgj?r to ?rsverk.
– Det er feil ? tolke to ?rsverk, alts? dobbelt arbeidsmengde av hva folk flest yter i ?ret, som sm?bruk eller deltidsbonde. Dette er familiebruk som ved hjelp av familie og avl?ser gj?r en stor innsats for norsk matproduksjon, sier Bj?rke.
Fakta:
F?rre enn 26 kyr f?r: +1000 kr i driftstilskudd, et ekstra fratrekk p? 3000 kroner i bunnfradrag = – 2000 kroner
Mellom 26 og 50 kyr f?r i tillegg: 140 kr/ku i ?kt husdyrtilskudd for antall kyr som overstiger 25 = maks 3500 kr = + 1500 kroner
Over 50 kyr f?r i tillegg: 800 kr/ku for antall kyr som overstiger 50 = +74.400 for Norges st?rste melkebruk = + 75.900 kroner
Av landets 9500 melkebruk, er det 760 bruk som har mer enn 50 kyr. I volum utgj?r disse bruka ca 20 prosent av samlet melkevolum.
Melkebrukene fordeler seg som f?lger over landet:
Bruk med mer enn 50 kyrHerav samdrifter
Antall Prosent av alle brukAntallProsent av bruk over 50 kyr
?stfold2919 %2069 %
Akershus1611 %1169 %
Hedmark417 %2766 %
Oppland928 %6672 %
Buskerud178 %1694 %
Vestfold1418 %1179 %
Telemark76 %343 %
Aust Agder55 %240 %
Vest Agder93 %778 %
Rogaland17412 %14080 %
Hordaland295 %2483 %
Sogn og Fjordane283 %2589 %
M?re og Romsdal819 %6681 %
S?r Tr?ndelag698 %5275 %
Nord Tr?ndelag10011 %7878 %
Nordland355 %2160 %
Troms52 %360 %
Finmark98 %333 %
Landet7608 %57576 %

A to już wiesz?  Tidenes frukt- og gr?ntsalg i KIWI

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy