SE

Miljöminister Lena Ek inviger Initiativet H?llbara Havs nya miljöutställning i Almedalen

Miljöminister Lena Ek inviger Initiativet H?llbara Havs nya miljöutställning i Almedalen
2014-06-25 12:54 Briggen Tre Kronor/Initiativet H?llbara Hav 85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifr?n sig avfall och föroreningar. Situationen är kritisk. Initiativet H?llbara Hav startar ?rets Sverigeturné med premiär och invigning av sin nya miljöutställning den 30 juni i Visby hamn. Miljöminister Lena Ek inviger och därefter följer en diskussion med forskare omkring nuläget och vad som görs samt om hur v?ra val i hemmiljön p?verkar Östersjön.

85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifr?n sig avfall och föroreningar. Situationen är kritisk. Initiativet H?llbara Hav startar ?rets Sverigeturné med premiär och invigning av sin nya miljöutställning den 30 juni i Visby hamn. Miljöminister Lena Ek inviger och därefter följer en diskussion med forskare omkring nuläget och vad som görs samt om hur v?ra val i hemmiljön p?verkar Östersjön.
Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar i v?ra vattendrag. Bästa sättet att förhindra detta är att börja i hemmet. Utställningen har därför utformats som en ?etta med kök? där man hittar produkter som vi omger oss med i v?r vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa.
Utställningen, som nominerades till Nordiska R?dets Natur- och miljöpris 2013, är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och syftet är att p? ett enkelt sätt hjälpa den enskilda individen i de dagliga valen och hur det kan hjälpa Östersjön. Efter Almedalen kommer utställningen att turnera i Sverige under tv? ?r och visas i ca 20 städer.
30 juni ca 10:00 -11.00 Invigning av miljöutställningen “Östersjön-Vem bryr sig…” “Välkommen till v?r “Etta med kök”.
Efterföljande diskussion. “Forskaren och miljöministern – Vad är problemen och vad gör vi ?t dem idag?”
Medverkande: Miljöminister Lena Ek och forskarna Tina Elfwing, Östersjöcentrum/Stockholms universitet samt Magnus Breitholtz, ITM/Stockholms universitet.
Se hela programmet under Program Almedalen – Initiativet H?llbara Hav
Plats: Briggen Tre Kronor af Stockholm, inre hamnen.

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa och Mistra Pharma. Under veckan h?lls intressanta presentationer och seminarier, ungdomspolitiker fr?n samtliga partier samlas för paneldebatt den 2 juli under ledning av Folke Rydén och den nya miljöutställningen invigs.
För mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav [email protected] 070-425 15 15
Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav [email protected] 070-389 68 89
Christina Thimrén Andrews, Projektledare Initiativet H?llbara Hav [email protected] 070-818 82 38
Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu

A to już wiesz?  Tumlarsafari och miljöutställning i Helsingborg - H?llbara Hav och briggen Tre Kronor p? besök 31 juli - 2 augusti

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy