Matlaging

Mer kunnskap om s?r og skinnhelse

Det finnes mye kunnskap om s?r hos oppdrettslaks og -?rret, men den har liten verdi s? lenge den ikke tas i bruk for ? forebygge eller behandle s?rutvikling. N? skal oppdrettere f? en samlet oversikt over aktuelle forskningsresultater og tilgang til ferske upubliserte fors?ksdata.
Fortsatt er s?rproblematikk er en utfordring i matfiskanlegg, i settefiskanlegg med b?de resirkulering og gjennomstr?mming og i semi-lukkede anlegg. S?rene kan oppst? som en konsekvens av lus, bakterier og virus, og skade. Et robust, intakt skinn er fiskens f?rste og beste barriere mot infeksjoner.
Gjennom et nyoppstartet forskningsprosjekt skal skinnhelsen til oppdrettsfisken forbedres.
Alle kan bidra
Prosjektet hadde oppstartsm?te i Trondheim 27. juni, og et bredt spekter innen n?ringen var til stede.
? B?de oppdrettere, avlsselskap, teknologileverand?rer, fôr- og ingrediensindustri, vaksine- og farmasiselskap har mulighet til ? gi oppdrettsfisk et mer robust skinn. Vi har derfor invitert hele n?ringen til ? gi innspill til hvordan vi kan lykkes med ? redusere tap i sj? som skyldes s?r, sier Harald Takle, seniorforsker i Nofima og leder av prosjektet.
I prosjektet har Nofima med seg Veterin?rinstituttet og NMBU ? fakultetet for veterin?rmedisin og biovitenskap (tidligere Norges veterin?rh?gskole). Forskernes oppgave er ? lage en oppdatert kunnskapsoversikt over skinn, s?r og sykdommer knyttet til s?rdannelse, s?rheling og forebyggende tiltak hos laks og ?rret. Prosjektet er satt i gang p? oppdrag fra Fiskeri- og havbruksn?ringens forskningsfond (FHF).
Forskerne ?nsker ogs? ? beskrive hvordan s?rskader og d?delighet knyttet til s?r blir registrert og h?ndtert, omfanget av problemet i felt og hva sentrale akt?rer i n?ringen oppfatter som de viktigste risikofaktorene for utvikling av s?rproblemer.
Forebygging og behandling
? V?rt m?l p? sikt er at de ulike akt?rene i oppdrettsn?ringa skal ha flere verkt?y tilgjengelig som de kan bruke for ? forebygge s?rutvikling og bidra til god skinnhelse hos laks og ?rret, avslutter Takle.
Kunnskapen vil bli gjort tilgjengelig gjennom en rapport i februar 2015, m?ter arrangert i prosjektet og p? aktuelle seminar og konferanser for og med n?ringen.
Bildetekst: Forskere fra Nofima, Veterin?rinstituttet og NMBU ? fakultetet for veterin?rmedisin og biovitenskap, hadde oppstartsm?te fredag i Trondheim for nytt FHF-prosjekt om s?r og skinnhelse. Prosjektleder Harald Takle sier m?let p? sikt er at de ulike akt?rene i oppdrettsn?ringa skal ha flere verkt?y tilgjengelig som de kan bruke for ? forebygge s?rutvikling og bidra til god skinnhelse hos laks og ?rret.
Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Axel Huus   #Rica Hotell   #Scandic Jamie Olivers   #Tine Birkeland