Matglädje och aptit i hemtjänsten

Hush?llningssällskapet matkonsulenter kommer under det närmaste ?ret att erbjuda kommunerna i Västra Götaland utbildning för hemtjänstpersonal om bra mat och lustfyllda m?ltider för äldre. Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond har anslagit medel som gör det möjligt att utveckla en utbildningsmetod och utbildningsmaterial som innefattar b?de teori och praktiska matlagningsutbildningar p? tema ?matglädje p? 20 minuter?.
Maten är en grundförutsättning för att vi ska m? bra och är en viktig del av det förebyggande arbetet, omv?rdnaden och rehabiliteringen. Näringsintaget är lika viktig som annan medicinsk behandling och det ställs krav p? ett professionellt arbetssätt.

Idag är det vanligt att personer med hemtjänst, som inte längre klarar att laga sin egen mat, erbjuds färdiga kalla eller varma matl?der som distribueras av kommunen. Alternativt blir de hänvisade till prefabricerade matl?dor eller till enklare m?ltider av smörg?styp. Variationen kan bli d?lig och risken för felnäring ökar. M?nga saknar doften och smaken av hemlagad, nylagad mat. För m?nga kan det vara sv?rt att ta sig till en restaurang. För att öka valfriheten och möta olika individers behov och önskem?l kan hemtjänsten i vissa kommuner erbjuda möjligheten att laga mat i den äldres hem. I andra kommuner eller företag som erbjuder hemtjänst diskuteras att utveckla tjänsten.
Kunskap om mat och m?ltider
För att möta de nya krav som ställs p? maten inom äldreomsorgen behöver kompetensen höjas, det behövs inspiration för att tänka och planera i nya banor. M?ltiderna kan stimulera gästens alla sinnen och väcka matminnen. Projektet skall leda till bättre livskvalité och ökad matglädje för äldre genom att hemtjänstpersonalen f?r ökad kunskap och medvetenhet om matens och m?ltiden betydelse för hälsa och aptit.
? Speciellt vill vi lyfta den praktiska kunskapen om att laga mat i brukarens hem och presentera den smakfullt och trevligt utifr?n den äldres önskem?l och behov, säger matkonsult Cecilia Sassa Corin p? Hush?llningssällskapet Väst.

? Vi kan erbjuda ett mindre antal utbildningar till speciellt projektpris. Först till kvarn gäller.
Matkonsulterna har utbildat i seniorvänligaste Munkedal
Hösten 2012 utbildade Hush?llningssällskapet äldreomsorgspersonal i Munkedals kommun om bra mat för äldre. En speciell satsning gjordes p? hemtjänstens personal som d? stod i startgroparna för att ?ter laga mer mat i brukarnas hem. Den satsningen bidrog säkert till att Munkedal fick priset som seniorvänligaste kommunen 2014 av SPF med motiveringen ?Personalens höga utbildningsniv? kompletteras med kontinuerlig fortbildning i adekvata ämnen och med satsning p? utveckling av välfärdsteknologi. God och näringsriktig mat kan lagas hemma gemensamt med andra. Hemtjänsten i Munkedal belönas med toppbetyg av användarna.?
För mer information kontakta: Hush?llningssällskapets matkonsult Cecilia Sassa Corin, 0521-72 55 61, [email protected]

Kunskap för landets framtid
Hush?llningssällskapen är en frist?ende medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande p? landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.
V?ra konsulter erbjuder r?dgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom v?ra landsbygdsutvecklare.
Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.
För mer information g? till http://www.hushallningssallskapet.se

Authors
Top