Märkning av kolsyrepatroner

Intellifood Sweden AB (Vikingsoda) är ett frist?ende helsvenskt bolag, utan n?gra som helst kopplingar till Sodastream, som p? ?terförsäljares uppdrag ?terfyller kolsyrepatroner. Allt fylls i egen anläggning i Upplands Väsby, tv? mil norr om Stockholm. ?terförsäljaren kan skicka in alla tompatroner de f?r in fr?n konsument till oss, oavsett varumärke.

Med anledning av den senaste tidens debatt i bland annat sociala medier vill vi klargöra att de kolsyrepatroner som förekommer med Sodastream-omslag och en p?klistrad etikett fr?n oss eller annat bolag, inte är en ommärkning gjord av ?terförsäljaren. Enligt en dom i Stockholms tingsrätt fr?n den 15 juni 2012, m?lnummer T 17919-09 är det p? detta sätt en kolsyrepatron med omslag fr?n Sodastream ska märkas. Leverantören är skyldig att visa vem som har produktansvar för den gjorda fyllningen.
Var en kolsyrepatron tillverkats kan utläsas genom de koder som finns instansade i aluminiumgodset. Även vem som ursprungligen satt patronen p? marknaden kan utläsas av instansning i godset. P? v?ra patroner kan man hitta texten VIKINGSODA. P? patroner satta p? marknaden av Sodastream finns antingen SODA-CLUB eller SODASTREAM instansat i godset. Streckkoden som finns p? omslag och etiketter kan sp?ras tillbaks till vem som är ansvarig för den senast gjorda ?terfyllningen av kolsyrepatronen.
– Vi först?r att förekommande märkningar kan orsaka förvirring hos konsumenten. Därför vill vi klargöra att v?ra ?terförsäljare inte märker om v?ra patroner i syfte att dölja ursprungsmärkningen. V?ra ?terförsäljare väljer oss som det svenska alternativet p? marknaden och det är vi som gör den ommärkning som krävs enligt produktansvarsbestämmelser. Märkningen av kolsyrepatroner fr?n Sodastream som vi ?terfyller, görs p? det sätt som krävs enligt gällande tingsrättsdom, säger Mats Thörnblad, VD.

För mer information kontakta:
Mats Thörnblad, VD
08-55 11 26 50, [email protected]

Vikingsoda är ett varumärke som innehas av Intellifood Sweden AB.
Soda-Club och Sodastream är varumärken som innehas av Soda-Club (CO2) SA.

Intellifood Sweden AB är ett privat aktiebolag med enbart svenska ägare. Huvudkontor, lager, produktion och distributionscentral finns i Upplands Väsby utanför Stockholm. Här finns även v?r toppmoderna anläggning för ?terfyllning av kolsyrepatroner, en tjänst som hundratals miljömedvetna ?terförsäljare runt om i Sverige använder sig av. Intellifood har som affärsidé att erbjuda produkter och tjänster för alla som gör medvetna och intelligenta konsumtionsval, med hänsyn tagen till miljöp?verkan och den egna hälsan. Vikingsoda är ett varumärke som ägs av Intellifood Sweden AB.
Läs mer p? www.intellifood.se

Authors

Related posts

Top