Mat

Mari Moren ny forskningssjef i Nofima

Mari Moren startet som forskningssjef i matforskningsinstituttet Nofima 1. oktober. Hun vil ha kontorsted ved selskapets avdeling i Bergen, og vil styrke Nofimas posisjon i vestlandsregionen.
Mari Moren f?r ansvaret for Nofimas avdeling Ern?ring og fôrteknologi som er en av fire forskningsavdelinger i divisjon Akvakultur. Avdelingen utf?rer forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter langs hele verdikjeden i havbruk, og har s?rlig fokus p? forskning p? nye fôrr?varer, fôrteknologi og ern?ringsrelaterte problemstillinger.
? Ern?ring og fôrteknologi er fagomr?der innen havbruk som hele tiden vil utvikle seg fordi nye arter, r?varer og produksjonsformer krever dette. I denne stillingen vil jeg kunne bidra til at forskningen og utviklingen p? fagomr?dene blir enda mer framtidsrettet, sier Moren.
? Jeg ser fram til ? ta del i arbeidet Nofima allerede gj?r for havbruksn?ringen.
Mari Moren kommer fra en stilling ved Nasjonalt institutt for ern?rings- og sj?matsforskning (NIFES) som forskningssjef. Hun har professorkompetanse i fiskeern?ring og har s?rlig jobbet med mineraler og vitaminer i tidlige livsstadier. Hun har ogs? erfaring med alternative fôrr?varer.
Noen av Morens roller i Nofima vil v?re ? lede og f?lge opp den faglige og ?konomiske utviklingen og bidra til ? identifisere og utvikle nye markedsmuligheter. Hun vil f? overordnet ansvar for en gruppe p? 25 kunnskapsrike og engasjerte forskningsfaglig ansatte p? Sunndals?ra, ?s og i Bergen.
Administrerende direkt?r i Nofima, ?yvind Fylling-Jensen, er glad for at Mari Moren takket ja til stillingen.
? Bergen er Norges tyngdepunkt innen havbruk, og for Nofima er det viktig med en sterkere tilstedev?relse og synlighet p? Vestlandet. Med Mari Moren p? plass i Bergen har vi forankret v?r faglige posisjon og ledelse sterkere til byen og regionen, sier Fylling-Jensen.
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien. Instituttet har 350 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner. Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.
Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 350 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christina Placht   #RFSU   #Subject Aid